Login

Register

Login

Register

Promocja!

Pakiet 2: Profilaktyka stomatologiczna + Pierwsza Pomoc

Cena: 168  134 

Wyjątkowy zestaw książek w wersji drukowanej, który powinien znaleźć się w biblioteczce każdej asystentki i higienistki stomatologicznej chcącej podejmować właściwe działania lecznicze, zdrowotne, a jeśli zajdzie taka potrzeba, również ratownicze.

Profilaktyka stomatologiczna

Książka dla zainteresowanych higieną i przeciwdziałaniem schorzeniom jamy ustnej. Przyszłe asystentki i higienistki stomatologiczne znajdą tutaj profesjonalne opisy zabiegów, ilustrowane zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji.

Pierwsza pomoc

Nie daj się zaskoczyć, bądź gotów na każdą sytuację! Wzbogacona o ćwiczenia i liczne fotografie książka powinna stanowić niezbędnik każdego, kto dba o zdrowie własne i innych, by w razie konieczności podjąć właściwe działania ratownicze.

Brak w magazynie

Insufficient stock

Opis

Po cieszącej się popularnością i uznaniem słuchaczy szkół policealnych (i nie tylko) książce pt. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, jej autorki podjęły temat profilaktyki stomatologicznej w nowej publikacji Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Marta Szymańska-Sowula i Katarzyna Chmiel powróciły do zagadnienia sygnalizowanego w ramach pierwszego wydawnictwa, omawiając szczegółowo aspekty i zabiegi przeciwdziałania schorzeniom jamy ustnej.

Profilaktyka stomatologiczna, podobnie jak poprzednia publikacja autorek, jest dedykowana przede wszystkim słuchaczom kierunku higienistka stomatologiczna, choć może zainteresować również tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w tym zakresie.

Zagadnienia poruszone w książce obejmują badanie jamy ustnej, z uwzględnieniem metod oceny aktywności próchnicy czy stanu higieny, a także konkretne zabiegi profilaktyczne takie jak polishing, skaling, kiretaż, lakowanie, lakierowanie czy wybielanie.  Autorki dołożyły starań, aby zawrzeć szczegółowe omówienia każdego zabiegu, koncentrując się nie tylko na jego kolejnych etapach, ale także na wskazaniach, przeciwwskazaniach, narzędziach i materiałach, technikach pracy i zaleceniach pozabiegowych. Zdjęcia wykonane specjalnie na potrzeby książki dokładnie ilustrują prezentowane zagadnienia. Osobne rozdziały publikacji zostały poświęcone na przedstawienie zaleceń dla poszczególnych grup pacjentów np. dzieci, kobiet ciężarnych, palaczy, pacjentów onkologicznych itp. oraz tematu dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,
 • recenzentki to doktor nauk medycznych, lekarz dentysta i lekarz stomatologii,
 • przystępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,
 • książka ilustrowana profesjonalnymi zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji w gabinecie stomatologicznym,
 • książka zawiera także rysunki, np. diagramów uzębienia w ramach tematu dotyczącego wskaźników próchnicy,
 • bibliografia wskazująca na źródła,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy;
 • dodatkowe, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego,
 • osobny rozdział poświęcony wybranym zabiegom stomatologicznym – opisane wg jednolitego schematu uwzględniającego narzędzia i materiały, wskazania i przeciwwskazania, etapy zabiegu, zalecenia pozabiegowe oraz przykład zapisu w karcie pacjenta.

 

 

Pierwsza pomoc Adama Bernerta stanowi treściwe kompendium wiedzy z zakresu przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Publikacja stanowi istotną pomoc w procesie kształcenia przyszłych pracowników sektora medycznego z poziomu szkół policealnych, ale także praktyczne źródło wiedzy dla czytelników niezwiązanych bezpośrednio z profesjami medycznymi, którzy kiedyś, być może, staną przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy.

Lektura Pierwszej pomocy pozwala czerpać z bogatego doświadczenia jej autora, który jest nie tylko wykładowcą akademickim oraz nauczycielem w szkole TEB Edukacja, ale przede wszystkim zawodowym ratownikiem medycznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz dwukrotnym Wicemistrzem Śląska w Ratownictwie Medycznym. W publikacji omówione zostały ogólne zasady postępowania z osobą poszkodowaną, a także objawy i elementy szczegółowej praktyki przedmedycznej względem konkretnych stanów takich jak: omdlenie, oparzenie, zawał serca, krwotok, zakrztuszenie czy zranienie. Przejrzystą i uporządkowaną formę książki wzbogacają starannie dobrane przez autora ilustracje.

 

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autor jest doświadczonym ratownikiem medycznym, wykładowcą akademickim oraz nauczycielem w szkole policealnej,
 • opis sposobów postępowania w ramach działań ratowniczych w dwóch ujęciach: z perspektywy laika oraz profesjonalnego ratownika medycznego,
 • kolorowe zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia,
 • bibliografia wskazująca na źródła,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • test kontrolny (z kluczem odpowiedzi) na końcu książki,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
 • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
 • ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.

Profilaktyka stomatologiczna

 • 13 Rozdział 1. Badanie jamy ustnej
 • 14 Badanie podstawowe podmiotowe
 • 16 Badanie podstawowe przedmiotowe
 • 16 Badanie zewnątrzustne
 • 16 Badanie wewnątrzustne
 • 19 Etapy postępowania profilaktyczno-leczniczego
 • 23 Metody oceny aktywności próchnicy. Wskaźniki epidemiologiczne próchnicy
 • 23 Frekwencja próchnicy
 • 23 Intensywność próchnicy
 • 24 Zębowa intensywność próchnicy
 • 24 Powierzchniowa intensywność próchnicy
 • 25 Przyrost próchnicy
 • 26 Wskaźniki próchnicy
 • 29 Szczyty aktywności próchnicy
 • 30 Testy ślinowe
 • 33 Ocena stanu higieny. Wskaźniki higieny
 • 33 Wskaźnik fuksynowy
 • 38 Wskaźnik nalotu i kamienia OHI (Oral Hygiene Index) wg Greena i Vermilliona
 • 42 Wskaźnik płytki w przestrzeniach międzyzębowych API (Approximal Plaque Index) wg Langego
 • 45 Wskaźnik retencji płytki nazębnej PL.I. (Plaque Index) wg Silnessa i Loe
 • 49 Ocena stanu przyzębia. Wskaźniki periodontologiczne
 • 50 Wskaźnik zapalenia dziąseł GI (Gingival Index wg Loe i Sinessa)
 • 53 Wskaźnik indywidualnych potrzeb leczniczych CPITN (Community Periodontal Index of Treatment Needs)
 • 57 Wskaźnik intensywności chorób przyzębia PI (Periodontal Index) wg Russella
 • 59 Wskaźnik położenia i utraty przyczepu łącznotkankowego wg Hugosona i Jordana
 • 59 Wskaźnik furkacji korzeni FI (Furcation Involvement) wg Hampa
 • 60 Wskaźnik ruchomości zębów wg Niemieckiego Towarzystwa Periodontologicznego
 • 60 Pytania kontrolne
 • 63 Rozdział 2. Dokumentacja medyczna
 • 64 Podział dokumentacji medycznej
 • 65 Dokumentacja indywidualna
 • 66 Dokumentacja zbiorcza
 • 66 Dokumenty wewnętrzne
 • 67 Dokumentacja poradni stomatologicznej
 • 68 Dostęp do dokumentacji medycznej
 • 69 Przechowywanie dokumentacji medycznej
 • 71 Pytania kontrolne
 • 73 Rozdział 3. Wybrane zabiegi stomatologiczne
 • 73 Polishing
 • 74 Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania zabiegu
 • 74 Szczoteczki i gumki profilaktyczne
 • 75 Technika pracy w trakcie polerowania
 • 76 Charakterystyka wybranych narzędzi i materiałów
 • 76 Szczoteczki Astrobrush
 • 76 Gumki Pro-Cup
 • 77 Gumki Pasteless Prophy
 • 77 Pasty oczyszczające i polerskie
 • 81 Krążki ścierne
 • 82 Paski ścierne
 • 84 Kamienie Arkansas
 • 85 Kątnice profilaktyczne
 • 86 Piaskarki profilaktyczne
 • 87 Skaling zębów – usuwanie złogów nazębnych
 • 87 Skaling ręczny
 • 87 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu
 • 87 Charakterystyka narzędzi
 • 88 Etapy zabiegu skalingu ręcznego
 • 94 Zalecenia pozabiegowe
 • 94 Przykładowa karta pacjenta
 • 94 Skaling ultradźwiękowy naddziąsłowy
 • 96 Wskazania do zabiegu
 • 97 Przeciwwskazania do zabiegu
 • 98 Charakterystyka narzędzi
 • 101 Etapy zabiegu skalingu ultradźwiękowego naddziąsłowego
 • 107 Zalecenia pozabiegowe
 • 108 Przykładowa karta pacjenta
 • 109 Piaskowanie zębów
 • 110 Wskazania do zabiegu
 • 111 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 • 112 Charakterystyka narzędzi i materiałów
 • 112 Piaskarka profilaktyczna
 • 115 Charakterystyka piasków profilaktycznych
 • 118 Technika pracy podczas zabiegu piaskowania
 • 118 Ergonomia pracy
 • 124 Technika pracy z użyciem piaskarki profilaktycznej
 • 132 Etapy zabiegu piaskowania zębów
 • 138 Zalecenia pozabiegowe
 • 139 Przykładowa karta pacjenta
 • 140 Kiretaż
 • 141 Wskazania do zabiegu
 • 141 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu
 • 141 Charakterystyka narzędzi i materiałów
 • 141 Kirety
 • 149 Sondy periodontologiczne
 • 150 Zestaw do irygacji kieszonek dziąsłowych
 • 151 Zestaw do wygładzania korzeni
 • 152 Technika pracy podczas zabiegu kiretażu
 • 152 Ergonomia pracy
 • 153 Technika badania głębokości szczelin/kieszonek dziąsłowych sondą periodontologiczną
 • 156 Technika pracy kiretami
 • 159 Etapy zabiegu kiretażu
 • 162 Zalecenia pozabiegowe
 • 163 Przykładowa karta pacjenta
 • 165 Lakowanie
 • 165 Wskazania do zabiegu
 • 166 Przeciwwskazania do zabiegu
 • 166 Rodzaje laków
 • 170 Etapy klasycznego zabiegu lakowania przy użyciu materiału typu flow
 • 176 Przykładowa karta pacjenta
 • 176 Etapy zabiegu lakowania przy użyciu materiału glasjonomerowego w kapsułce
 • 181 Przykładowa karta pacjenta
 • 182 Lakowanie poszerzone (inwazyjne)
 • 182 Lakowanie techniką PRR (ang. preventive resin restoration)
 • 183 Zalecenia dla pacjenta po zabiegu lakowania
 • 183 Zalecenia pozabiegowe
 • 183 Zalecenia higieniczne
 • 184 Zalecenia dietetyczne
 • 185 Lakierowanie
 • 185 Wskazania do zabiegu
 • 186 Przeciwwskazania do zabiegu
 • 186 Preparaty stosowane do lakierowania
 • 187 Etapy zabiegu lakierowania zębów
 • 189 Zalecenia pozabiegowe
 • 190 Przykładowa karta pacjenta
 • 191 Inne metody profilaktyki fluorowej ‒ profilaktyka zbiorowa i indywidualna
 • 191 Profilaktyka endogenna
 • 193 Profilaktyka egzogenna (kontaktowa)
 • 194 Charakterystyka wybranych metod profesjonalnej zbiorowej profilaktyki egzogennej (prowadzonej w szkołach i przedszkolach)
 • 195 Charakterystyka wybranych metod profesjonalnej indywidualnej profilaktyki egzogennej (wykonywanych w gabinecie stomatologicznym)
 • 198 Lapisowanie zębów
 • 198 Wskazania do zabiegu
 • 198 Przeciwwskazania do zabiegu
 • 199 Charakterystyka materiałów
 • 200 Etapy zabiegu lapisowania
 • 202 Zalecenia pozabiegowe
 • 203 Przykładowa karta pacjenta
 • 204 Wybielanie zębów
 • 205 Metody wybielania zębów
 • 205 Wskazania do zabiegu
 • 205 Przeciwwskazania do zabiegu
 • 206 Charakterystyka narzędzi i materiałów
 • 206 Lampy wybielające
 • 207 Lasery
 • 207 Żele wybielające
 • 212 Preparaty znoszące nadwrażliwość zębów
 • 212 Etapy zabiegu wybielania
 • 212 I wizyta
 • 213 II wizyta
 • 220 Zalecenia pozabiegowe
 • 221 Przykładowa karta pacjenta
 • 222 Domowe wybielanie zębów przy użyciu nakładek
 • 222 I wizyta
 • 225 II wizyta
 • 226 IIII wizyta
 • 227 Przykładowa karta pacjenta
 • 227 Wewnątrzkomorowe wybielanie zębów martwych
 • 227 Zalecenia pozabiegowe
 • 231 Przykładowa karta pacjenta
 • 232 Szynowanie zębów
 • 232 Wskazania do zabiegu
 • 233 Przeciwwskazania do zabiegu
 • 233 Charakterystyka materiałów
 • 235 Etapy zabiegu szynowania ligaturą metalową
 • 238 Etapy zabiegu szynowania ligaturą z włókna szklanego lub poliaramidowego
 • 238 Zalecenia pozabiegowe
 • 239 Przykładowa karta pacjenta
 • 240 Korekta wysokości zwarciowo-zgryzowej
 • 240 Charakterystyka sprzętu i materiałów
 • 241 Etapy zabiegu
 • 242 Wskazówki dotyczące higieny jamy ustnej
 • 243 Pasty do zębów
 • 245 Szczoteczki do zębów
 • 245 Metody szczotkowania zębów
 • 245 Metody klasyczne
 • 246 Metody wibracyjne
 • 248 Pytania kontrolne
 • 249 Rozdział 4. Zalecenia dla poszczególnych grup pacjentów
 • 249 Przybory do higieny jamy ustnej
 • 249 Szczoteczki do zębów
 • 250 Szczoteczki jednopęczkowe
 • 251 Szczoteczki międzyzębowe
 • 253 Wykałaczki
 • 253 Nitka dentystyczna
 • 256 Stymulator dziąsłowy
 • 257 Irygator wodny
 • 258 Skrobaczka do języka
 • 259 Pacjenci z zapaleniem dziąseł (Gingivitis)
 • 261 Pacjenci periodontologiczni
 • 265 Pacjenci niepełnosprawni
 • 267 Palacze
 • 269 Dzieci i młodzież
 • 269 Okres niemowlęcy
 • 271 Okres żłobkowy i przedszkolny
 • 272 Okres szkolny
 • 273 Pacjenci ortodontyczni
 • 278 Higiena u pacjenta z ruchomym aparatem ortodontycznym
 • 281 Pacjenci protetyczni
 • 281 Pacjenci użytkujący korony i mosty protetyczne
 • 282 Stomatopatie protetyczne
 • 282 Zasady użytkowania ruchomych protez zębowych
 • 284 Środki i preparaty mocujące
 • 286 Halitoza
 • 286 Leczenie
 • 288 Kserostomia
 • 290 Pacjenci z erozją
 • 291 Postępowanie terapeutyczne
 • 294 Kobiety w ciąży
 • 296 Leki a ciąża
 • 297 Pasty do zębów
 • 298 Znieczulenie w ciąży
 • 299 Dieta ciężarnej
 • 300 Ptyalizm
 • 300 Kobieta ciężarna na fotelu stomatologicznym
 • 303 Pacjenci implantologiczni
 • 305 Badanie pacjenta implantologicznego
 • 305 Zabiegi higienizacyjne
 • 307 Pacjenci onkologiczni
 • 310 Hipoplazja
 • 312 Fluoroza
 • 314 Pytania kontrolne
 • 315 Bibliografia
 • 316 Spis zdjęć
 • 319 Spis rysunków
 • 320 Spis tabel

Pierwsza pomoc

 • 9             Podstawowe słownictwo
 • 15           Wiadomości wstępne
 • 15                  Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy
 • 16                  Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym
 • 16                  Wezwanie pomocy
 • 18                  Bezpieczeństwo własne
 • 20                  Apteczka – skład podstawowy
 • 23           Podstawowe zasady postępowania
 • 23                  Ocena wstępna poszkodowanego przytomnego
 • 24                  Ocena wstępna poszkodowanego nieprzytomnego
 • 31           Pozycja bezpieczna (pozycja boczna ustalona)
 • 33           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)
 • 34                  Łańcuch przeżycia
 • 35                  Algorytm BLS u osoby dorosłej
 • 40                  Algorytm BLS u dziecka
 • 41                  Algorytm BLS u niemowlaka
 • 44                  Algorytm BLS u noworodka
 • 49           Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)
 • 51                  Instrukcja użycia AED
 • 56                  Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu AED
 • 59           Wstrząs
 • 59                  Wstrząs hipowolemiczny
 • 61                  Wstrząs anafilaktyczny
 • 62                  Sepsa i wstrząs septyczny
 • 64                  Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny)
 • 65                  Wstrząs bólowy i urazowy
 • 65                  Wstrząs rdzeniowy
 • 69           Zawał serca
 • 73           Udar mózgu
 • 73                  Podział udarów ze względu na patomechanizm
 • 74                   Skala CPSS
 • 77           Udar cieplny
 • 81           Cukrzyca
 • 81                  Typy cukrzycy
 • 82                  Hipoglikemia
 • 85                  Hiperglikemia
 • 86                  Kwasica ketonowa
 • 89           Omdlenie
 • 93           Krwotok
 • 93                  Podział krwotoków
 • 94                  Krwawienie z nosa
 • 97           Drgawki
 • 101         Zakrztuszenie
 • 101                Objawy zakrztuszenia częściowego
 • 103                Objawy zakrztuszenia całkowitego
 • 105                Zakrztuszenie u dzieci
 • 107                Zakrztuszenie u niemowlaka
 • 111         Zatrucie
 • 111                Drogi przedostania się trucizny do organizmu
 • 114                Postępowanie w zatruciach gazami duszącymi i drażniącymi
 • 115                Zatrucie dwutlenkiem węgla
 • 116                Zatrucie lekami
 • 117                Zatrucie alkoholami
 • 118                Zatrucia grzybami
 • 121         Oparzenie
 • 121                Stopnie oparzeń
 • 124                Reguła dłoni
 • 124                Reguła dziewiątek Wallace’a
 • 125                Reguła piątek
 • 125                Kliniczne stopnie oparzeń
 • 127                Oparzenie chemiczne
 • 128                Oparzenie elektryczne
 • 131         Hipotermia i odmrożenie
 • 131                Hipotermia u dzieci
 • 132                Stopnie hipotermii
 • 132                Hipotermia u ludzi starszych
 • 133                Odmrożenie
 • 134                Stopnie odmrożenia
 • 137         Rany
 • 138                Rana rąbana
 • 139                Rana miażdżona
 • 140                Rana tłuczona
 • 141                Rana kłuta
 • 142                Rana cięta
 • 142                Rana płatowa
 • 143                Rana szarpana
 • 144                Rana kąsana, gryziona (zatruta)
 • 145                Rana postrzałowa
 • 147                Rana z ciałem obcym
 • 149                Rana wytrzewieniowa jelit
 • 151         Złamanie, skręcenie, zwichnięcie, urazy
 • 151                Złamanie i podział złamań
 • 152                Skręcenie
 • 153                Zwichnięcie
 • 154                Zasada unieruchamiania
 • 154                Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna górna
 • 157                Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna dolna
 • 158                Urazy wybranych części ciała
 • 166                TEST KONTROLNY
Wishlist 0
Continue Shopping
X