Login

Register

Login

Register

Promocja!

Pakiet 3: Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze + Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?

Cena: 176  140 

Kolejny zestaw książek w wersji drukowanej to obowiązkowa pozycja dla osób chcących kształtować własne kompetencje personalne w przygotowaniu do pracy opiekuna medycznego.

Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

Zależy Ci na gruntownym przygotowaniu do egzaminu zawodowego dla opiekuna medycznego? Z tą książką jest to możliwe! Atutem publikacji są szczegółowe opisy zabiegów, profesjonalne zdjęcia, a także załączniki z przykładową dokumentacją medyczną.

Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?

Zarządzasz grupą pracowników? Relacje interpersonalne są podstawą Twojego życia zawodowego? Ta książka, dzięki praktycznym przykładom, zadaniom i sprawdzonym koncepcjom psychologicznym ułatwi Ci kształtowanie własnych kompetencji personalnych.

Opis

Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Agnieszki Rychlik i Iwony Pawluczuk to kolejna książka Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON napisana z myślą o słuchaczach szkół policealnych, tym razem dla kierunku Opiekun medyczny. Autorki, mogące poszczycić się wiedzą i praktyką z zakresu pielęgniarstwa i nauczania, postawiły sobie za cel stworzenie publikacji pomocnej w przygotowaniu do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.4.

Nawiązując ściśle do wymagań ujętych w podstawie programowej, omówiły zagadnienia dotyczące oceny stanu pacjenta, rozpoznawania i zaspokajania jego potrzeb. Poszczególne zabiegi zostały opisane w uporządkowanej formie według schematu uwzględniającego cele, materiały, środki, zasady i algorytm zabiegu. Autorki zadbały przy tym, aby zawrzeć informacje dotyczące odmiennych, choć równoprawnych metod działania. Uzupełnienie tekstu stanowią profesjonalne zdjęcia wykonane w pracowni opiekuna medycznego, ilustrujące wybrane etapy zabiegów. Niewątpliwym atutem książki są wyróżnione graficznie wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji egzaminacyjnych i sugestie dla nauczycieli. Publikacja została wzbogacona także o załączniki z przykładową dokumentacją medyczną oraz o scenariusze konkretnych zajęć sprzyjających aktywizacji podopiecznych.

 

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autorki są pielęgniarkami z bogatym doświadczeniem zawodowym, instruktorkami praktycznej nauki zawodu,
 • profesjonalne zdjęcia wykonane w pracowni opiekuna medycznego specjalnie na potrzeby publikacji,
 • bibliografia wskazująca na źródła,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
 • dodatkowe, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego,
 • książka to udana próba stworzenia kompendium wiedzy czerpanej dotąd z różnych źródeł –zawiera informacje na temat różnych, równoprawnych metod postępowania,
 • wszystkie zabiegi przedstawione zostały wg jednorodnego schematu obejmującego cele, materiały, środki, zasady i kolejność wykonywania działań zabiegu zgodnie z wymogami egzaminu zawodowego dla opiekuna medycznego,
 • dodatkowy rozdział dotyczący aktywizacji pacjentów, obejmujący aktywizację fizyczną, psychiczną i społeczną,
 • opis konkretnych przypadków jako praktyczne ćwiczenie planowania i realizowania działań opiekuńczych,
 • załączniki do książki z przykładową dokumentacją medyczną, scenariuszami zajęć aktywizujących pacjentów.

 

 

Książka zatytułowana Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? to kolejna pozycja wydawnicza Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON powstała z myślą o uczniach i słuchaczach szkół ponadgimnazjalnych, oferująca realne wsparcie dla przyszłych absolwentów, niejednokrotnie osób wkraczających dopiero na rynek pracy. Autorki publikacji, Anna Nowak oraz Aleksandra Stanek, absolwentki psychologii, posiadające doświadczenie zarówno w pracy akademickiej, jak i coachingowej, podjęły się zarysowania znaczenia doskonalenia tzw. kompetencji miękkich w życiu zawodowym. W oparciu o koncepcje głównie psychologii społecznej, stworzyły treść wzbogaconą o liczne zadania i przykłady odwołujące się do praktyki zawodowej przedstawicieli konkretnych zawodów takich jak technik usług kosmetycznych czy technik masażysta. Tym samym książka Anny Nowak i Aleksandry Stanek nie zatrzymuje się na poziomie ogólnym, czysto teoretycznym, ale zmierza ku praktycznemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu rozwijania kompetencji personalnych i społecznych.

W kolejnych rozdziałach autorki zwracają uwagę czytelnika na takie aspekty życia zawodowego jak budowanie właściwych relacji pracowniczych, przestrzeganie zasad wzajemnego zrozumienia i współpracy w celu tworzenia zgranego zespołu oraz podstawy efektywnej komunikacji. Nie zapominają także o indywidualnym wymiarze rozwijania kompetencji miękkich, który staje się pomocny w lepszym organizowaniu czasu pracy, w rozpoznawaniu i właściwym ukierunkowaniu osobistych emocji czy w kierowaniu zespołem ludzi i dążeniu do kreatywności. Dodatkowym atutem książki są zagadnienia dotyczące rozpoznawania i walki ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym.

 

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autorki to absolwentki psychologii, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich;
 • studium przypadku odnoszące się do konkretnych przykładów, dedykowane wybranym zawodom np. technik usług kosmetycznych;
 • zadania (wraz z odpowiedziami) w każdym rozdziale,
 • przypisy i bibliografia do każdego rozdziału
 • treść ilustrowana rysunkami i schematami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy;
 • wybrane treści dedykowane takim kierunkom jak: opiekun medyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i technik usług kosmetycznych, technik informatyk; wyróżnione w tekście;
 • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
 • ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.

Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze

 • 11 Planowanie, organizowanie i realizowanie działań opiekuńczych
 • 11 Ocena stanu biopsychospołecznego pacjenta
 • 11 Metody gromadzenia danych
 • 13 Pomiar temperatury ciała
 • 19 Pomiar tętna
 • 22 Pomiar ciśnienia tętniczego
 • 27 Pomiar oddechu
 • 29 Pomiar wzrostu
 • 30 Pomiar masy ciała
 • 32 Wykreślanie temperatury i tętna na karcie gorączkowej
 • 32 Ocena stanu biologicznego
 • 32 Ocena stanu psychicznego
 • 35 Ocena stanu społecznego
 • 35 Ogólne zasady wykonywania zabiegów
 • 35 Zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
 • 37 Zasady sanitarno-epidemiologiczne
 • 42 Zasady etyki zawodowej
 • 43 Etapy wykonania zabiegu
 • 43 Czynności wstępne – przygotowawcze
 • 43 Przygotowanie się opiekuna medycznego
 • 43 Wykonanie higienicznego mycia i dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a
 • 48 Przygotowanie sprzętu, otoczenia
 • 48 Przygotowanie pacjenta i jego otoczenia
 • 48 Czynności właściwe – wykonanie zabiegu zgodnie z algorytmem
 • 49 Czynności końcowe – porządkowe
 • 50 Udokumentowanie i ocena podjętych działań
 • 51 Pytania kontrolne
 • 53 Sposoby zaspokajania potrzeb pacjenta
 • 53 Zaspokajanie potrzeby czystości
 • 53 Higiena otoczenia chorego
 • 54 Ścielenie łóżka pustego
 • 62 Ścielenie łóżka z chorym
 • 68 Zmiana bielizny osobistej
 • 73 Zmiana bielizny pościelowej
 • 86 Przygotowanie łóżka na przyjęcie chorego
 • 88 Mycie i dezynfekcja stolików i łóżek
 • 89 Higiena ciała chorego
 • 89 Mycie chorego niesamodzielnego w łóżku – toaleta całego ciała
 • 105 Kąpiel chorego w wannie
 • 107 Kąpiel chorego pod prysznicem
 • 107 Kąpiel pacjenta na łóżku kąpielowym
 • 108 Kąpiel lecznicza
 • 110 Mycie głowy choremu leżącemu
 • 112 Mycie głowy przy użyciu miski pneumatycznej
 • 116 Mycie głowy w pozycji wysokiej przy użyciu stolika „przyjaciel”
 • 117 Założenie czepca przeciw wszawicy
 • 122 Golenie zarostu twarzy chorego niesamodzielnego
 • 125 Toaleta jamy ustnej
 • 126 Toaleta u osoby z pełną lub częściową wydolnością samoobsługową
 • 128 Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego
 • 131 Toaleta jamy ustnej u chorego nieprzytomnego
 • 132 Zaspokajanie potrzeby odżywiania
 • 132 Karmienie i pojenie doustne chorego niesamodzielnego
 • 134 Karmienie chorego przez zgłębnik
 • 139 Zaspokajanie potrzeby wydalania
 • 139 Podawanie basenu i kaczki
 • 146 Zmiana pieluchomajtek i wkładek urologicznych
 • 152 Zmiana wkładek urologicznych i wkładek anatomicznych
 • 153 Opróżnianie i zmiana worka na mocz
 • 154 Opróżnianie worka na mocz
 • 156 Wymiana worka na mocz
 • 160 Cewniki i worki stomijne
 • 160 Pielęgnacja cewnika Foleya
 • 161 Wymiana cewnika zewnętrznego (uridomu)
 • 164 Wymiana worka stomijnego
 • 171 Opróżnianie worka stomijnego
 • 172 Dobowa zbiórka moczu i bilans płynów
 • 172 Dobowa zbiórka moczu
 • 173 Bilans płynów
 • 174 Zaspokajanie potrzeby ruchu i wypoczynku
 • 174 Sposoby ułożenia chorego w zależności od stanu zdrowia
 • 177 Układanie chorego w łóżku z zastosowaniem udogodnień
 • 177 Rodzaje udogodnień
 • 177 Najczęściej używane udogodnienia
 • 180 Pozycje leżące
 • 180 Pozycja leżąca na wznak – funkcjonalna (neutralna, płaska)
 • 184 Pozycja leżąca na wznak z uniesionym tułowiem pod kątem 30°
 • 185 Pozycje siedzące
 • 186 Pozycja siedząca wysoka, tzw. Fowlera
 • 189 Pozycja półsiedząca semi-Fowlera
 • 189 Ułożenie chorego w pozycji siedzącej z pochyleniem
 • 191 Pozycja wysoka z opuszczonymi kończynami dolnymi
 • 192 Pozycje na boku
 • 192 Ułożenie na boku zdrowym
 • 195 Ułożenie na boku chorym
 • 198 Ułożenie chorego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej)
 • 200 Pozycja na brzuchu
 • 203 Pozycje specjalne
 • 203 Pozycja Trendelenburga – niskie ułożenie głowy
 • 203 Pozycja anty-Trendelenburga – niskie ułożenie kończyn dolnych
 • 204 Sposoby przemieszczania chorego niesamodzielnego w łóżku
 • 206 Technika odwracania chorego na boki przez jedną osobę
 • 208 Technika odwracania chorego na boki przez dwie osoby za pomocą podkładu
 • 209 Technika przemieszczania chorego na brzeg łóżka
 • 210 Technika przemieszczania chorego w górę łóżka przez jedną osobę
 • 211 Technika przemieszczania chorego w górę łóżka przez dwie osoby
 • 213 Pionizacja
 • 216 Asekuracja
 • 218 Technika sadzania chorego na wózku inwalidzkim
 • 220 Zabezpieczenie chorego przed wypadnięciem z łóżka
 • 220 Wykonywanie ćwiczeń biernych
 • 222 Technika wykonywania ćwiczeń biernych
 • 225 Zapewnienie choremu warunków do snu i wypoczynku
 • 225 Bierna forma wypoczynku
 • 227 Czynna forma wypoczynku
 • 228 Zaspokajanie potrzeby oddychania
 • 228 Ćwiczenia oddechowe
 • 231 Nacieranie i oklepywanie pleców
 • 234 Metody ułatwiające oddychanie
 • 234 Tlenoterapia
 • 234 Ułożenie chorego i zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu
 • 235 Pytania kontrolne
 • 237 Działania opiekuńcze
 • 237 Zabiegi przeciwzapalne
 • 238 Zabiegi z użyciem zimna
 • 239 Okład zimny wysychający
 • 241 Okład chłodzący zmienny – zimno wilgotne
 • 242 Worek z lodem i żele chłodzące
 • 243 Zabiegi z użyciem ciepła
 • 244 Kompres rozgrzewający wysychający
 • 247 Termofor i żele rozgrzewające – ciepło suche
 • 249 Bańki lekarskie
 • 254 Podstawy bandażowania
 • 255 Bandażowanie kończyny górnej
 • 255 Technika bandażowania dłoni
 • 258 Technika bandażowania przedramienia
 • 259 Technika bandażowania stawu łokciowego
 • 261 Zakładanie chusty trójkątnej na kończynę górną
 • 263 Bandażowanie kończyny dolnej
 • 263 Technika bandażowania stawu skokowego
 • 265 Technika bandażowania podudzia
 • 266 Technika bandażowania stawu kolanowego
 • 268 Bandażowanie głowy
 • 268 Technika bandażowania głowy
 • 270 Bandażowanie ucha
 • 273 Profilaktyka powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia
 • 273 Powikłania ze strony układu krążenia i sposoby zapobiegania
 • 274 Zakrzepowe zapalenie żył
 • 278 Powikłania ze strony układu oddechowego i sposoby zapobiegania
 • 278 Zapalenie płuc
 • 280 Powikłania ze strony narządu ruchu i sposoby zapobiegania
 • 280 Atrofia mięśni
 • 280 Przykurcze
 • 281 Osteoporoza
 • 283 Powikłania ze strony układu nerwowego i sposoby zapobiegania
 • 283 Zaburzenia czucia
 • 283 Labilność emocjonalna
 • 285 Depresja
 • 286 Powikłania ze strony układu pokarmowego i moczowego i sposoby
 • zapobiegania
 • 286 Wprowadzenie
 • 287 Zaparcia
 • 292 Zakażenia dróg moczowych
 • 294 Nietrzymanie moczu (inkontynencja)
 • 296 Zatrzymanie moczu
 • 298 Częstomocz
 • 299 Powikłania ze strony skóry i sposoby zapobiegania
 • 299 Odleżyny
 • 306 Odparzenia
 • 309 Rozpoznawanie problemów i potrzeb pacjenta na podstawie studium przypadku
 • 310 Opis przypadku
 • 312 Planowanie, organizowanie i realizowanie działań opiekuna medycznego na podstawie opisu przypadku
 • 312 Opis przypadku 1
 • 314 Opis przypadku 2
 • 316 Aktywizacja pacjenta
 • 318 Aktywizacja fizyczna
 • 326 Aktywizacja psychiczna
 • 331 Aktywizacja społeczna
 • 332 Udział opiekuna medycznego w farmakoterapii
 • 335 Pytania kontrolne
 • 337 Załącznik 1 – Wzór karty gorączkowej
 • 338 Załącznik 2 – Wzór skali Barthel
 • 339 Załącznik 3 – Wzór skali Katza (ADL)
 • 340 Załącznik 4 – Wzór arkusza gromadzenia danych o chorym oraz planowania działań opiekuńczo pielęgnacyjnych dla opiekuna medycznego
 • 342 Załącznik 5 – Gimnastyka poranna
 • 344 Załącznik 6 – Piramida Maslowa
 • 345 Załącznik 7 – Planowanie i realizacja działań opiekuńczych (karta pracy)
 • 346 Załącznik 8 – Trening samoobsługi dla pacjenta (chorego) po udarze mózgu z porażeniem (niedowładem) połowiczym
 • 348 Załącznik 9 – Zastosowanie technik muzycznych w terapii zajęciowej
 • 352 Załącznik 10 – Bawmy się razem. Scenariusz zajęć aktywizujących dla seniorów

Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?

 • 9          Od autorek
 • 17          1. Etyka w pracy zawodowej (Anna Nowak)
 • 17               Czym jest etyka?
 • 18               Etyka w pracy
 • 21               Etyka zawodowa ‒ wypowiedzi przedstawicieli zawodów
 • 24               Studium przypadku
 • 33               Podsumowanie
 • 34               Rekomendowana literatura
 • 34               Odpowiedzi do zadań
 • 35           2. Jak planować pracę (Anna Nowak)
 • 37               Opis stanowiska pracy narzędziem organizacji pracy
 • 39               Pamięć i metody organizacji czasu pracy
 • 40               Metody organizacji czasu w odpowiedzi na ulotność pamięci
 • 41               Lista zadań TO DO, czyli  do zrobienia
 • 43               Karteczki przypominające
 • 43               Nowe technologie w służbie organizacji czasu
 • 43               Kalendarz indywidualny i wspólny
 • 44               Metoda Eisenhowera
 • 51               Podsumowanie
 • 52               Rekomendowana literatura
 • 53           3. Dlaczego warto się rozwijać (Anna Nowak)
 • 53               W jaki sposób można się rozwijać i dlaczego warto
 • 54               Zabawa, nauka i praca
 • 55               Kotwice kariery
 • 57               Kompetencje i ich rozwój
 • 60               Motywacja do rozwoju i zmiany
 • 64               Jak się uczyć i stawać kompetentnym specjalistą
 • 65               Wolontariat jako metoda  rozwoju kompetencji
 • 67               Uczymy się całe życie
 • 67               Czy  praca może uskrzydlać
 • 77               Podsumowanie
 • 78               Rekomendowana literatura
 • 79           4. Jak radzić sobie ze stresem (Aleksandra Stanek)
 • 79               Czym jest stres
 • 81               Stres jako bodziec
 • 82               Stres jako relacja. Poznawcza definicja stresu
 • 83               Mechanizm stresu, biologia stresu
 • 89               Fazy stresu
 • 90               Objawy stresu
 • 92               Stresory
 • 94               Sposoby zwalczania stresu
 • 96               Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • 98               Przykładowe ćwiczenia relaksacyjne
 • 99               Podsumowanie
 • 100             Rekomendowana literatura
 • 101             Odpowiedzi do zadań
 • 103         5. Profilaktyka wypalenia zawodowego (Aleksandra Stanek)
 • 103             Czym jest wypalenie?
 • 104             Objawy zespołu wypalenia
 • 106             Kto jest narażony na wypalenie
 • 107             Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego
 • 112             Organizacyjne uwarunkowania wypalenia zawodowego
 • 120             Podsumowanie
 • 120             Rekomendowana literatura
 • 121             Odpowiedzi do zadań
 • 124             Czym jest inteligencja emocjonalna?
 • 125             Czym są emocje
 • 126             Rozpoznawanie emocji
 • 129             Rola emocji
 • 130             Rozumienie emocji i radzenie sobie z nimi
 • 130             Wpływ emocji na myślenie, podejmowanie decyzji i działanie
 • 131             Radzenie sobie z trudnymi emocjami
 • 134             Empatia
 • 134             Radzenie sobie z trudnymi emocjami klientów
 • 137             Porwanie emocjonalne
 • 138             Kiedy jesteś szefem
 • 139             Zarządzaj sobą
 • 143             Podsumowanie
 • 143             Rekomendowana literatura
 • 144             Odpowiedzi do zadań
 • 145         7. Jesteśmy jedną drużyną. Budowanie zespołu (Aleksandra Stanek)
 • 146             Grupa a zespół – definicje
 • 146             Grupa
 • 147             Zespół
 • 148             Kiedy grupa staje się zespołem – elementy procesu grupowego
 • 149             Etapy (fazy) rozwoju grupy
 • 150             FAZA 1 – formowanie
 • 150             FAZA 2 – docieranie
 • 150             FAZA 3 – normowanie
 • 151             FAZA 4 – współdziałanie
 • 152             Normy grupowe
 • 153             Struktura grupy
 • 153             Role grupowe
 • 156             Jak budować zespół. Warunki zaistnienia procesu grupowego
 • 157             Rola kierownika w budowaniu zespołu
 • 160             Podsumowanie
 • 160             Rekomendowana literatura
 • 161             Odpowiedzi do zadań
 • 163         8. Ja w roli kierownika (Anna Nowak)
 • 164             Cechy skutecznego lidera
 • 166             Motywacja lidera
 • 167             Przywódca z wizją
 • 168             Style kierowania
 • 168             Rozwój umiejętności przywódczych
 • 169             Krótki kurs przywództwa
 • 177             Podsumowanie
 • 178             Rekomendowana literatura
 • 178             Odpowiedzi do zadań
 • 181         9. Jak rozmawiać (Aleksandra Stanek)
 • 182             Czym jest komunikacja?
 • 186             Kanały komunikacji
 • 186             Komunikacja werbalna
 • 187             Komunikacja niewerbalna
 • 189             Przestrzeń w komunikacji
 • 191             Komunikacja w sytuacjach trudnych. Podstawowe narzędzia komunikacyjne
 • 193             Parafraza
 • 193             Pytania
 • 194             Klaryfikacja
 • 194             Odzwierciedlenie
 • 194             Komunikat Ja
 • 195             Informacja zwrotna (ang. feedback)
 • 195             Asertywność
 • 196             Techniki i narzędzia asertywnej komunikacji
 • 197             Stawianie granic
 • 198             Radzenie sobie z krytyką
 • 203             Podsumowanie
 • 203             Rekomendowana literatura
 • 204             Odpowiedzi do zadań
 • 207       10. Współpraca z klientami (Anna Nowak)
 • 208             Profesjonalna obsługa
 • 209             Nawiązanie kontaktu. Autoprezentacja
 • 212             Rozpoznanie potrzeb klientów
 • 214             Prezentacja oferty
 • 214             Odpowiedź na pytania lub radzenie sobie z zastrzeżeniami
 • 215             Realizacja usługi
 • 216             Zakończenie i podziękowanie
 • 216             Kontakt podtrzymujący współpracę
 • 217             Bariery komunikacyjne w relacjach z klientem
 • 221             Konflikty i negocjacje
 • 226             Podsumowanie
 • 226             Rekomendowana literatura
 • 227             Odpowiedzi do zadań
 • 229       11. Zmiana i kreatywność (Anna Nowak)
 • 230             Postawa
 • 235             Model „wielkiej piątki”
 • 239             Kreatywność
 • 240             Trenowanie kreatywności
 • 242             Dlaczego dziwienie się jest wartościowe
 • 246             Kwestionariusz Moje kotwice kariery
 • 249             Podsumowanie
 • 250             Rekomendowana literatura
 • 251             Odpowiedzi do zadań
 • 252             Spis rysunków
 • 253             Spis tabel
Wishlist 0
Continue Shopping
X