Login

Register

Login

Register

Promocja!

Pakiet 4: Zarys anatomii człowieka + Język angielski zawodowy dla masażystów

Cena: 248  199 

Zestaw książek w wersji drukowanej skierowany do osób, które zamierzają rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w zawodach medycznych a w szczególności w zawodzie technika masażysty.

Zarys anatomii człowieka

Obowiązkowa pozycja w biblioteczce przyszłych przedstawicieli profesji medycznych! Przejrzyste opisy poszczególnych układów ciała człowieka, a także liczne ilustracje, ciekawostki i ćwiczenia zachęcają do nauki i zgłębiania fachowej wiedzy.

Na stanie

Język angielski zawodowy dla masażystów

Jeśli jesteś masażystą i język angielski stanowi dla Ciebie barierę w kontaktach zawodowych, ta książka rozwiąże Twoje problemy. Znajdziesz tu fachowe słownictwo, ciekawe ćwiczenia oraz płytę CD z nagraniami doskonalącymi wymowę i rozumienie ze słuchu.

Opis

Zarys anatomii człowieka autorstwa Małgorzaty Bujnowskiej jest jedną z publikacji przygotowanych na potrzeby uczniów i słuchaczy szkół policealnych  przez Wydawnictwo Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Autorka Zarysu anatomii, pracownik naukowy mający na co dzień styczność ze słuchaczami szkoły TEB Edukacja w Legnicy, dołożyła starań, aby spośród rozległej i niełatwej  wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu wybrać materiał elementarny, praktycznie wspierający kształcenie przyszłych adeptów zawodów medycznych na poziomie szkół policealnych.

Wychodząc od podstawowych zagadnień związanych z budową i funkcjonowaniem komórki, płynnie przechodzi do omówienia bardziej złożonych struktur organizmu ludzkiego i dedykuje kolejne rozdziały analizie konkretnych narządów oraz układów: szkieletowego, mięśniowego, pokarmowego, oddechowego, krwionośnego, rozrodczego, wydalniczego itd. Przystępny język oraz przejrzyste ilustracje, a także liczne ciekawostki, to niewątpliwe atuty publikacji, które czynią ją interesującą również dla szerokiego grona czytelników.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autorka jest doktorem nauk medycznych, wykładowcą na uczelni wyższej oraz nauczycielem w szkole policealnej,
 • przystępny język kierowany do słuchaczy szkół policealnych,
 • ponad 150 rycin z dokładnym opisami,
 • bibliografia wskazująca na źródła (wydanie II),
 • pytania kontrolne i testy kontrolne (z kluczami odpowiedzi) po każdym rozdziale,
 • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki)
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
 • dodatkowe informacje ujęte w formie ciekawostek; wyróżnione graficznie z głównego tekstu,
 • budowa poszczególnych układów ludzkiego ciała omówiona w ramach oddzielnych rozdziałów,
 • wybrane treści dedykowane takim kierunkom jak: opiekun medyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i technik usług kosmetycznych; wyróżnione w tekście.

 

 

Najnowsza publikacja Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON stanowi odpowiedź na niewielką ofertę książek do nauki języka obcego zawodowego dla technika masażysty. Jej szeroki zakres tematyczny, od codziennych czynności w gabinecie masażu, przez rodzaje masażu i budowę układu szkieletowego oraz mięśniowego, po poszukiwanie pracy w zawodzie, sprawia, że jest ona atrakcyjna także dla szerszego grona czytelników (masażystów, fizjoterapeutów, pracowników gabinetów fizjoterapeutycznych itp.).

Książka o przejrzystej i nowoczesnej szacie graficznej ma formę zbioru tekstów (uzupełnionych o glosariusz z tłumaczeniami niezbędnych słówek i zwrotów) i ćwiczeń o różnych poziomach zaawansowania językowego. Zróżnicowana forma zadań pozwala na samodzielną naukę, ale daje także wsparcie podczas prowadzenia zajęć z większą grupą. Autorka i wydawca książki nie zapomnieli również o tak istotnym aspekcie nauki języka jak rozumienie ze słuchu i wymowa, dodając do książki płytę CD z nagraniami tekstów czytanych przez lektorów operujących różnymi akcentami.

Istotnym wsparciem w podnoszeniu kwalifikacji językowych jest dodatek w postaci zagadnień gramatycznych oraz transkrypcja tekstów. Niewątpliwym atutem tej publikacji jest fakt, że została napisana przez doświadczoną lektorkę języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania i autorkę materiałów do nauki języka angielskiego.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony

 • autorka jest absolwentką filologii angielskiej, lektorką języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz wydawnictwami językowymi;
 • książka uwzględnia różne poziomy językowego zaawansowania,
 • bogaty zestaw tematów branżowych (m.in. w gabinecie masażu, wizyta u masażysty, budowa układu szkieletowego i mięśniowego, rodzaje masażu, poszukiwanie pracy w branży, pierwsza pomoc, na konferencji), tekstów oraz ćwiczeń (wraz z kluczem rozwiązań),
 • wszystkie teksty zostały wzbogacone o słowniczek terminów potrzebnych do ich zrozumienia,
 • dodatek do książki w postaci płyty CD, na której zamieszczono teksty i dialogi czytane przez lektorów posługujących się odmiennymi akcentami – sprzyja szlifowaniu prawidłowej wymowy oraz rozumienia ze słuchu,
 • dodatkowy rozdział omawiający podstawowe zagadnienia z zakresu angielskiej gramatyki,
 • dodatkowe informacje wyróżnione w ramce.

Zarys anatomii człowieka

 • 9            01. Wprowadzenie do anatomii
 • 11          02. Wybrane elementy cytologii i histologii ogólnej
 • 11                   Komórka
 • 17                   Tkanka
 • 26                  Narządy i układy
 • 27                  TEST KONTROLNY
 • 29           03. Organizm ludzki jako całość
 • 33           04. Układ szkieletowy
 • 34                  Budowa kości
 • 38                  Budowa kręgosłupa
 • 46                  Klatka piersiowa
 • 50                 Budowa czaszki
 • 60                  Kości obręczy kończyny górnej (obręcz barkowa)
 • 62                  Kości części wolnej kończyny górnej
 • 71                  Kości obręczy kończyny dolnej (obręcz miedniczna)
 • 75                  Kości części wolnej kończyny dolnej
 • 82                  TEST KONTROLNY
 • 85           05. Budowa ogólna połączeń kości
 • 89                  Stawy czaszki, kręgosłupa i klatki piersiowej
 • 96                  Stawy kończyny górnej
 • 103                Stawy kończyny dolnej
 • 112                TEST KONTROLNY
 • 115          06. Układ mięśniowy
 • 116               Ogólny podział  mięśni
 • 120                Mięśnie grzbietu
 • 125                Mięśnie klatki piersiowej
 • 132                Mięśnie brzucha
 • 135                Mięśnie szyi
 • 138               Mięśnie głowy
 • 142                Mięśnie obręczy kończyny górnej i kończyny górnej wolnej
 • 155                Mięśnie obręczy kończyny dolnej i kończyny dolnej wolnej
 • 168                TEST KONTROLNY
 • 171          07. Układ pokarmowy
 • 173                 Jama ustna
 • 188               Gardło
 • 191               Przełyk
 • 192                Żołądek
 • 197                Jelito cienkie
 • 201                Jelito grube
 • 205                Wątroba, drogi żółciowe, trzustka
 • 214               Otrzewna
 • 215                TEST KONTROLNY
 • 217          08. Układ oddechowy
 • 219               Jama nosowa i gardło
 • 223                Krtań
 • 226                Tchawica
 • 229                Oskrzela
 • 231                Płuca
 • 237                Opłucna
 • 240                TEST KONTROLNY
 • 243         09. Układ moczowy (wydalniczy)
 • 244                Nerka
 • 251               Drogi wyprowadzające mocz
 • 259                TEST KONTROLNY
 • 261         10. Układ rozrodczy
 • 261                Budowa żeńskiego układu płciowego
 • 273                Ciąża, poród, połóg
 • 278                Budowa męskiego układu płciowego
 • 287                TEST KONTROLNY
 • 289         11. Układ wewnątrzwydzielniczy
 • 291                Hormony
 • 292                Przysadka mózgowa
 • 295                Szyszynka
 • 296               Gruczoł tarczowy (tarczyca)
 • 299               Gruczoły przytarczyczne
 • 299                Grasica
 • 301                Trzustka
 • 302               Gruczoły nadnerczowe
 • 304                Jądra i jajniki
 • 307                Ciałka przyzwojowe
 • 308                TEST KONTROLNY
 • 311         12. Układ krwionośny
 • 312                Położenie i budowa zewnętrzna serca
 • 316               Budowa wewnętrzna mięśnia sercowego
 • 321                Budowa mięśnia sercowego
 • 325                Unaczynienie mięśnia sercowego
 • 328                Cykl pracy mięśnia sercowego
 • 331                Naczynia krwionośne
 • 348                Krew i jej funkcje
 • 353                Śledziona
 • 355                TEST KONTROLNY
 • 357         13. Układ limfatyczny (układ chłonny)
 • 359                Naczynia chłonne
 • 363               Węzły chłonne
 • 366                Limfa (chłonka)
 • 368                TEST KONTROLNY
 • 371         14. Układ nerwowy
 • 373                Ośrodkowy układ nerwowy
 • 399                Obwodowy układ nerwowy
 • 420                Autonomiczny układ nerwowy
 • 426                TEST KONTROLNY
 • 429         15. Narządy zmysłów
 • 429                Receptory
 • 432                Narząd powonienia
 • 434                Narząd smaku
 • 436                Narząd wzroku
 • 446                Narządy czucia powierzchownego
 • 448                Narząd przedsionkowo–ślimakowy
 • 455                TEST KONTROLNY
 • 457      16. Skóra
 • 459                Budowa skóry
 • 464               Gruczoły skóry
 • 467                Wytwory skóry
 • 473               TEST KONTROLNY

Język angielski zawodowy dla masażystów

 • 8 Unit 1: Working as a massage therapist
 • 14 Unit 2: The workplace environment
 • 20 Unit 3: A day in a massage therapist’s life
 • 24 Unit 4: Physiotherapy vs. massage therapy
 • 32 Unit 5: An appointment
 • 38 Unit 6: Equipment and supplies
 • 44 Unit 7: The human body
 • 50 Unit 8: Body systems
 • 56 Unit 9: The skeleton
 • 62 Unit 10: Bones
 • 66 Unit 11: Muscles
 • 72 Unit 12: Types of massage
 • 80 Unit 13: Medical history
 • 86 Unit 14: Medical conditions
 • 90 Unit 15: Arthritis
 • 96 Unit 16: Lifting and stretching
 • 102 Unit 17: Sports physiotherapy
 • 108 Unit 18: Sedentary lifestyle
 • 116 Unit 19: Occupational health and safety
 • 120 Unit 20: First aid
 • 126 Unit 21: Professional conduct
 • 132 Unit 22: Looking for a job
 • 138 Unit 23: At a conference
 • 144 Unit 24: Geriatric massage
 • 150 Unit 25: Aromatherapy
 • 154 Polish up on your grammar!
 • 194 Transcripts
 • 219 Źródła
Wishlist 0
Continue Shopping
X