Login

Register

Login

Register

Promocja!

Pakiet 1: Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym + Język angielski zawodowy dla branży stomatologicznej

Cena: 238  213 

Specjalny zestaw książek w wersji drukowanej dedykowany osobom chcącym podjąć pracę w gabinecie stomatologicznym bądź pracującym w zawodzie i wykorzystującym język angielski w swojej codziennej pracy.

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Jeśli wiążesz swoją zawodową przyszłość ze stomatologią, ta książka jest dla Ciebie! Atutem publikacji są przykładowe zadania egzaminacyjne, pomocne w przygotowaniach do egzaminu zawodowego dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej

Pracujesz w gabinecie stomatologicznym odwiedzanym przez pacjentów zagranicznych? Ta książka pomoże Ci doskonalić kompetencje językowe. Jej atutem są teksty oparte na słownictwie branżowym, liczne ćwiczenia i nagrania na załączonej płycie CD.

Opis

Książka zatytułowana Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON, powstała z myślą o słuchaczach kierunków stomatologicznych (asystentka i higienistka stomatologiczna). Jednak rozległa wiedza teoretyczna i praktyczna autorek, umiejętnie i przystępnie wyłożona w tej publikacji, sprawia, że ta pozycja może stać się przydatną pomocą wspierającą kształcenie nie tylko na poziomie szkół policealnych, ale także wyższych.

Zagadnienia omówione w kolejnych rozdziałach dotyczą zarówno zasad organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym, przygotowania instrumentarium potrzebnego przy zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii czy protetyki, jak i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, a także ergonomii i zasad aseptyki. To udane połączenie wybranych kwestii z zakresu profilaktyki i leczenia zębów z praktycznymi wskazówkami na temat prawidłowego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego stanowi efekt współpracy dwóch autorek, z których jedna jest lekarzem stomatologiem, a druga higienistką stomatologiczną. Obie autorki wykładają w Szkole TEB Edukacja w Krakowie. Prezentowane w książce wiadomości zostały uzupełnione o profesjonalne zdjęcia ukazujące niezwykle szczegółowo wyposażenie autentycznego gabinetu stomatologicznego. Niewątpliwym atutem publikacji są także przykładowe zadania egzaminacyjne dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,
 • recenzentem jest lekarze stomatologii,
 • przystępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,
 • książka ilustrowana profesjonalnymi zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji w gabinecie stomatologicznym,
 • ponad 40 kolorowych i przejrzystych schematów,
 • bibliografia wskazująca na źródła,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
 • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
 • ostatni rozdział został zaplanowany jako poradnik egzaminacyjny – zawiera praktyczne uwagi dotyczące zachowania podczas egzaminu, prawidłowego sposobu wykonywania zadań, przykłady zadań praktycznych.

 

Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej to kolejna książka do nauki języka obcego zawodowego opublikowana przez Wydawnictwo Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Tym razem autorka, w oparciu o swoje bogate doświadczenie i leksykalną wiedzę, przygotowała zestaw tekstów i ćwiczeń opartych na terminologii obowiązującej w branży stomatologicznej.

Publikacja jest dedykowana technikom, asystentkom i higienistkom dentystycznym, a jej poziom uwzględnia różny stopień zaawansowania językowego. Bogata tematyka i przemyślane ćwiczenia pozwolą potencjalnym odbiorcom swobodnie formułować wypowiedzi z zakresu m.in. budowy i typów zębów, narzędzi dentystycznych, leczenia kanałowego, technologii CAD/CAM, a także w trakcie poszukiwania pracy w branży czy uczestniczenia w konferencjach stomatologicznych.

Podobnie jak w przypadku Języka angielskiego zawodowego dla masażystów, również ta publikacja zawiera materiał sprzyjający ćwiczeniu wymowy i rozumienia ze słuchu (zamieszczony na płycie CD), a także ponownemu przyswojeniu kwestii gramatycznych. Przejrzysta szata graficzna, polecenia formułowane w języku angielskim i polskim, a także wyróżnienie istotnych informacji w ramce, pozwolą każdemu odbiorcy szybko zorientować się w zawartości poszczególnych rozdziałów.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony

 • autorka jest absolwentką filologii angielskiej, lektorką języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania, współpracuje z Polską Akademią Nauk oraz wydawnictwami językowymi;
 • książka uwzględnia różne poziomy językowego zaawansowania,
 • bogaty zestaw tematów branżowych (m.in. w gabinecie stomatologicznym, wizyta u dentysty, anatomia zębów, wybrane zabiegi dentystyczne, profilaktyka stomatologiczna, dezynfekcja i sterylizacja narzędzi dentystycznych, ortodoncja, poszukiwanie pracy w branży stomatologicznej, konferencje stomatologiczne) tekstów oraz ćwiczeń (wraz z kluczem rozwiązań);
 • wszystkie teksty zostały wzbogacone o słowniczek terminów potrzebnych do ich zrozumienia,
 • dodatek do książki w postaci płyty CD, na której zamieszczono teksty i dialogi czytane przez lektorów posługujących się odmiennymi akcentami – sprzyja szlifowaniu prawidłowej wymowy oraz rozumienia ze słuchu,
 • dodatkowy rozdział omawiający podstawowe zagadnienia z zakresu angielskiej gramatyki,
 • dodatkowe informacje wyróżnione w ramce.

Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

 • 9             01. ABC pracy w gabinecie
 • 9                    Przygotowanie gabinetu oraz stanowiska pracy asystentki i higienistki stomatologicznej
 • 11                  Przygotowanie gabinetu dla pierwszego i kolejnego pacjenta
 • 13                  Przygotowanie pacjenta do zabiegu
 • 14                  Postępowanie w trakcie poszczególnych etapów zabiegu
 • 15                  Uporządkowanie stanowiska pracy po zabiegu i na koniec dnia
 • 19           02. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego
 • 20                  Strefa niemedyczna
 • 21                  Strefa medyczna
 • 49           03. Aseptyka i antyseptyka
 • 49                  Podstawowa terminologia
 • 54                  Rodzaje dezynfekcji  w zależności od użytej metody
 • 57                  Rodzaje dezynfekcji w zależności od stopnia niszczenia drobnoustrojów
 • 57                  Preparaty stosowane do dezynfekcji
 • 59                  Podział sprzętu medycznego na strefy ryzyka (klasyfikacja Spauldinga)
 • 60                  Wyposażenie stanowiska do dekontaminacji narzędzi
 • 61                  Postępowanie z narzędziami dużymi i małymi obrotowymi po ich użyciu
 • 69                  Postępowanie z końcówkami stomatologicznymi po ich użyciu
 • 71                  Dezynfekcja systemów ssących
 • 73                  Sterylizacja
 • 82                  Dokumentacja procesu  sterylizacji
 • 84                  Gospodarka odpadami powstałymi w czasie pracy gabinetu stomatologicznego
 • 87                  Postępowanie w przypadku zranienia się podczas pracy
 • 91            04. Ergonomia i zasady pracy
 • 95                  Metody pracy przy pacjencie podczas zabiegów stomatologicznych
 • 107          05. Diagramy zębowe i numeracja uzębienia
 • 125          06. Stomatologia zachowawcza
 • 127                Metody diagnostyki próchnicy
 • 134                Klasyfikacje ubytków próchnicowych
 • 135                Rodzaje próchnicy
 • 139                Leczenie próchnicy
 • 141                Ubytki niepróchnicowego pochodzenia
 • 143                Instrumentarium
 • 155                Procedury zabiegowe w stomatologii zachowawczej
 • 168                Materiały stomatologiczne
 • 197         07. Profilaktyka stomatologiczna
 • 221                Miejsca podlegające higienie w jamie ustnej
 • 233         08. Endodoncja
 • 233                Etiologia – przyczyny chorób miazgi
 • 236                Objawy chorób miazgi
 • 237                Diagnostyka endodontyczna
 • 238                Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi
 • 239                Instrumentarium endodontyczne
 • 246                Opracowanie kanałów
 • 246                Metody opracowania kanałów
 • 252                Wypełnianie kanałów korzeniowych
 • 259                Zabiegi (procedury) endodontyczne
 • 269         09. Chirurgia z implantologią
 • 285                Instrumentarium chirurgiczne
 • 294                Sprzęt chirurgiczny
 • 295                Wybrane zabiegi chirurgiczne
 • 306                Implantologia
 • 317          10. Protetyka stomatologiczna
 • 322                Charakterystyka wybranych uzupełnień protetycznych
 • 325                Wybrane instrumentarium protetyczne
 • 346                Wybrane zabiegi protetyczne w stomatologii
 • 366                Zabiegi estetyczne
 • 375         11. Ortodoncja
 • 377                Etiologia wad zgryzu
 • 378                Diagnostyka ortodontyczna
 • 380                Klasyfikacje wad ortodontycznych
 • 387                Instrumentarium ortodontyczne
 • 389                Rodzaje aparatów ortodontycznych
 • 391                Etapy zabiegu związane z przyjęciem pacjenta w celu wykonania aparatu ortodontycznego ruchomego
 • 397                Etapy zabiegu zakładania aparatu stałego
 • 401                Profilaktyka wad zgryzu
 • 405         12. Periodontologia
 • 405                Etiologia periodontopatii
 • 410                Jednostki chorobowe – podział chorób przyzębia
 • 412                Instrumentarium periodontologiczne
 • 415                Zabiegi w periodontologii
 • 429         13. Rentgenodiagnostyka stomatologiczna
 • 430                Uruchomienie pracowni rentgenowskiej – warunki lokalowe
 • 431                Ochrona radiologiczna
 • 434                Metody radiodiagnostyki stomatologicznej
 • 435                Rodzaje zdjęć rentgenowskich
 • 439                Przygotowanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG
 • 443         14. Poradnik egzaminacyjny
 • 443                Ogólne wytyczne do egzaminu zawodowego praktycznego
 • 445                Przystąpienie do wykonania zadania

Język angielski zawodowy w branży stomatologicznej

 • 8 Unit 1: The dental team
 • 14 Unit 2: Dental hygienists
 • 22 Unit 3: Dental assistants
 • 30 Unit 4: Dental appointment
 • 38 Unit 5: The oral cavity
 • 44 Unit 6: Tooth anatomy
 • 50 Unit 7: Types of teeth
 • 56 Unit 8: Tooth numbering
 • 62 Unit 9: The dental surgery
 • 68 Unit 10: The dental unit
 • 74 Unit 11: Dental instruments
 • 82 Unit 12: Dental fillings
 • 90 Unit 13: Chair-side assisting
 • 98 Unit 14: Root canal treatment (RCT)
 • 106 Unit 15: Wisdom teeth
 • 114 Unit 16: Oral health and nutrition
 • 120 Unit 17: Choosing the right toothbrush
 • 128 Unit 18: Toothache
 • 136 Unit 19: Teeth whitening
 • 142 Unit 20: Workplace hazards
 • 150 Unit 21: Disinfection and sterilisation of dental instruments
 • 156 Unit 22: Looking for a job
 • 162 Unit 23: Dental technician
 • 168 Unit 24: Dentures
 • 174 Unit 25: CAD / CAM
 • 182 Unit 26: Orthodontics
 • 188 Unit 27: Orthodontic diagnosis and treatment planning
 • 194 Unit 28: A day in an orthodontist’s life
 • 200 Unit 29: Dental holidays
 • 206 Unit 30: At a trade show
 • 214 Polish up on your grammar!
 • 254 Transcripts
Wishlist 0
Continue Shopping
X