REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o.

 

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Sklep internetowy i sprzedaż produktów jest prowadzona przez Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 57, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000578432, NIP: 783-17-28-392, Regon: 361920821, kapitał zakładowy 5 000 zł, zwaną dalej EDICON.
 2. Działalność Sklepu internetowego obejmuje sprzedaż przez Internet książek, eBooków oraz dostępu do materiałów e-learningowych. Sklep prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, składania zamówień na produkty dostępne w Sklepie internetowym, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta opłaty z tytułu zakupu produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 4. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu internetowego oraz składania zamówień na produkty, niezbędne jest:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 5. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu internetowego, w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności do działań takich jak rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.
 7. EDICON w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia,
  w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie asortymentu Sklepu internetowego nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego możliwe jest po zarejestrowaniu się albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.
 9. Zamawiający jest zobowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu. W toku składania zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu przez złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z nim i akceptacji jego postanowień.
 10. Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.edicon.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów kodeksu cywilnego.

 

Rejestracja
§2

 1. W celu rejestracji w Sklepie internetowym (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając: imię, nazwisko, adres poczty e-mail, hasło dostępu oraz zaakceptować Regulamin Sklepu internetowego.
 2. Rejestracja w Sklepie internetowym, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu internetowego, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Przez zalogowanie Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji takich jak: historia zamówień, możliwość sprawdzenia, na jakim etapie jest ostatnie, złożone zamówienie, zapamiętanie adresów wysyłek, możliwość otrzymywania aktualnych informacji o produktach ze Sklepu internetowego.

 

Realizacja zamówienia
§ 3

 1. EDICON prowadzi sprzedaż przez składanie zamówień przez stronę internetową: www.edicon.pl.
 2. Przedmiot zamówienia zwany jest też dalej Produktem. Oferta wysyłana jest za zgodą Zamawiającego na podany przez niego adres e-mail lub przekazywana w inny zaakceptowany przez niego sposób, jak również jest dostępna na stronie www prowadzonej przez EDICON. Produkty w Sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Na stronie internetowej znajdują się informacje o właściwościach danego produktu, w tym jego cenie itp.
 3. Zamawiający składa zamówienie dokonując wyboru Produktów przez kliknięcie w ikonę „DODAJ DO KOSZYKA”.
 4. Produkt zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny po kliknięciu na ikonę koszyka w pasku u góry strony. Przejść do koszyka można poprzez kliknięcie w ikonę koszyka, która uruchamia stronę pokazującą wszystkie produkty, które się w nim znajdują.
 5. Po wybraniu opcji „PRZEJDŹ DO KASY”, uruchomi się strona, gdzie należy wprowadzić dane niezbędne do wysyłki zamówionego towaru.
 6. Po wybraniu sposobu dostawy na podany adres i wprowadzeniu wszystkich potrzebnych danych (w tym ewentualnie danych do faktury), należy wybrać sposób płatności.
 7. Klient ma możliwość wybrania sposobu płatności online (przelew poprzez serwis PayU) lub opłacenia przesyłki przy dostarczeniu, tzw. „za pobraniem”. Po wybraniu sposobu dostawy, a jeśli Klient wybrał płatność online, także po dokonaniu płatności poprzez serwis PayU, Klient przekierowany jest do strony, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 8. W przypadku wybrania jako formy płatności za towar, płatności online (przelew lub płatność kartą płatniczą przez system PayU), dyspozycję płatności należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
  W przypadku nieotrzymania płatności na rachunek EDICON lub podmiotów pośredniczących w transakcji (serwisu PayU), zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, umowa nie zostanie zawarta, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji można powtórnie złożyć zamówienie.
 9. W przypadku konieczności poprawienia lub zmiany sposobu dostawy należy kliknąć inny wybrany sposób dostawy.
 10. Na każdym etapie składania zamówienia, do czasu dokonania płatności, można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie, którego proces składania nie zostanie doprowadzony przez Klienta do końca nie zostanie zrealizowane.
 11. Zamawiający otrzymuje potwierdzenie złożenia zamówienia wraz z numerem zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres e-mail, który został przez niego podany w trakcie składania Zamówienia. Potwierdzenie zawiera w szczególności:
  1. nazwy lub tytuły zamówionych Produktów,
  2. ilość zamówionych Produktów,
  3. cenę każdego Produktu,
  4. łączną wartość Zamówienia,
  5. koszty dostawy,
  6. adres dostawy,
  7. inne wymagane przepisami.
 12. Dostawa Produktów odbywa się zgodnie z charakterem Produktu za pośrednictwem podmiotu zawodowo trudniącego się doręczaniem przesyłek, za pośrednictwem poczty elektronicznej, lub w inny wskazany poniżej lub w ofercie sposób.
 13. Materiały e-learningowe udostępniane są za pośrednictwem platformy e-learningowej www.e-teb.pl.
  Po otrzymaniu przelewu z tytułu zakupu materiału e-learningowego Klient, w terminie do 3 dni roboczych od zaksięgowania kwoty zamówienia, otrzymuje na podany adres e-mail dane logowania (login i hasło) wraz z informacją o sposobie korzystania z zakupionych materiałów.
 14. E-booki udostępniane są za pomocą linka, który zamieszczony będzie – po uiszczeniu przez Klienta opłaty – w mailu przesłanym do Klienta na podany przez niego adres mailowy.
 15. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą VAT, która jest doręczana Zamawiającemu razem z dostawą Produktów lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik, który wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję, w trakcie składania zamówienia bądź w profilu konta, wskazując jednocześnie adres poczty elektronicznej właściwej do przesyłania tego typu faktur. W takiej sytuacji Użytkownik nie otrzyma faktury w wersji papierowej. Zgoda ta może zostać w każdym czasie cofnięta. W przypadku wyboru realizacji zamówienia poprzez system PayU ze względu na charakter i funkcjonalność powyższych płatności, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie faktury wyłącznie drogą elektroniczną.
 16. Organizowana przez EDICON sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Produktów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Produkty w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji.

 

Formy płatności za zamówienie
§ 4

 1. Zamawiający dokonuje zapłaty w następujący sposób:
  1. tzw. szybki przelew dokonany przy użyciu serwisu PayU. Po wybraniu tej formy płatności Klient zostaje przekierowany na stronę wybranego z listy banku, aby dokonać transferu pieniędzy;
  2. płatność kartą przy użyciu serwisu PayU,
  3. płatność za pobraniem w momencie dostarczenia Produktów (nie dotyczy zakupu materiałów e-learningowych i eBooków).
 2. Sklep internetowy nigdy nie wyśle do Klienta ponownego emaila z informacją, iż zmieniło się konto do wpłaty, wraz z prośbą o dokonanie przelewu tradycyjnego. Jeśli Klient otrzyma takiego maila – nie należy dokonywać wpłaty, czy też odpowiadać na niego. W przypadku otrzymania takiej wiadomości, należy przesłać niezmieniony e-mail do EDICON na adres: [email protected].

 

Modyfikacje zamówienia
§ 5

Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Zamawiający może je zmienić tylko jeśli Produkty nie zostały jeszcze do niego wysłane.

 

Ceny
§ 6

 1. Ceny Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 2. Ceny zamieszczone przy oferowanych Produktach nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki, ponieważ informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana w sposób wyraźny i jednoznaczny w potwierdzeniu Zamówienia. Przed potwierdzeniem zamówienia Zamawiający może samodzielnie sprawdzić koszt dostawy w Sklepie internetowym.

 

Termin realizacji zamówień
§ 7

 1. Podstawowy termin wysyłki zakupionych Produktów wynosi od 3 do 7 dni roboczych, tj. dni od poniedziałku do piątku, liczonych od daty wpływu zapłaty na rachunek bankowy EDICON lub w przypadku wybrania płatności za pobraniem od momentu przesłania potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 2. Ze względów logistycznych, zamówienie złożone do godziny 13.00 dnia roboczego traktowane jest jako złożone w danym dniu. W przypadku złożenia zamówienia po godzinie 13.00 albo w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, zamówienie jest rejestrowane jako złożone najbliższego następnego dnia roboczego.

 

Sprzedaż treści cyfrowych
§ 8

 1. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.) – w szczególności eBooki i materiały e-learningowe.
 2. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego ma on możliwość zapoznania się z głównymi cechami eBooka lub materiału e-learningowego (opisem i informacjami o nim, w szczególności z zawartością, tematyką, treścią, autorem, liczbą stron/ zadań oraz przeznaczeniem).
 3. eBooki udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie:
  1. PDF;
  2. MP3.
 4. Materiały e-learningowe udostępniane są w formie pliku komputerowego w formacie:
  1. SWF
  2. HTML5
  3. MP4.
 5. Warunkiem korzystania z eBooków jest:
  1. w przypadku, gdy są one udostępniane w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader w wersji nie niższej niż 5.0);
  2. w przypadku, gdy eBook zawiera też pliki MP3 – posiadanie programu odtwarzającego MP3.
 6. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł skorzystać w sposób wskazany w § 3 ust. 13 z dostępu do materiału e-learningowego, powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected], EDICON prześle wówczas nowe dane do logowania.
 7. W przypadku gdy Zamawiający nie będzie mógł pobrać zakupionego eBooka w sposób wskazany w § 3 ust. 14, powinien skontaktować się ze Sklepem internetowym wysyłając wiadomość na adres e-mail: [email protected].
 8. Warunkiem korzystania z materiałów e-learningowych jest posiadanie przeglądarki internetowej obsługującej format HTMl5. W przypadku materiałów e-learningowych w formacie SWF lub MP4 konieczna jest również przeglądarka i/lub aktywna wtyczka obsługująca te formaty. Materiały e-learningowe dostępne w formatach SWF i MP4 zawierają stosowną informację na stronie opisującej produkt.
 9. Warunkiem korzystania z eBooków jest posiadanie dostępu do przeglądarki internetowej oraz oprogramowania Acrobat Reader.
 10. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Zamawiającego będącego konsumentem, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r., poz. 287 tekst jednolity).
 11. W przypadku, gdy Zamawiający będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.
 12. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2020 r.,poz. 287 tekst jednolity) Zamawiającemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 13. eBooki oraz materiały e-learningowe sprzedawane w Sklepie internetowym stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 tekst jednolity z późn. zm.) i podlegają ochronie przewidzianej w tym przepisie.
 14. Autorskie prawa majątkowe do eBooków oraz materiałów e-learningowych przysługują EDICON w zakresie niezbędnym do realizacji umów zawartych w ramach działalności Sklepu internetowego, zaś autorskie prawa osobiste przysługują ich autorom.
 15. Kupno eBooka lub materiałów e-learningowych nie skutkuje nabyciem przez Zamawiającego żadnych autorskich praw majątkowych ani osobistych do ich treści. Zamawiający nabywa jedynie egzemplarz utworu, z którego może korzystać wyłącznie dla własnych potrzeb, zachować w pamięci komputera, wydrukować, a także sporządzić jedną kopię zapasową eBooka, jeśli jest to niezbędne do korzystania z eBooka, przy czym kopia ta nie może być używana równocześnie z eBookiem.
 16. W szczególności Zamawiającemu nie wolno:
  1. zwielokrotniać eBooka lub materiału e-learningowego lub dokonywać jego rozpowszechniania zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;
  2. udostępniać eBooka lub materiału e-learningowego jakimkolwiek innym osobom zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;
  3. najmować i użyczać eBooka lub materiału e-learningowego zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej;
  4. usuwać zabezpieczenia i oznaczenia naniesione na eBook lub materiał e-learningowy.

 

Odstąpienie od umowy
§ 9

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 2020 r., poz. 287 tekst jednolity), Zamawiający który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem zapisów § 8.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Zamawiającego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż firma dostarczająca.
 3. Zamawiający powinien poinformować EDICON o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zamawiający może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu i znajduje się pod linkiem: www.edicon.pl/regulamin. Skorzystanie ze wzoru nie jest obowiązkowe.
 4. W przypadku, gdy Zamawiający chce by zwrot środków przekazany był na inny rachunek bankowy niż ten, z którego dokonał płatności, powinien podać w treści oświadczenia o odstąpieniu od umowy rachunek bankowy, na który zostaną zwrócone środki.
 5. Odstąpienie od umowy może dotyczyć wszystkich Produktów objętych zamówieniem albo ich części, z zastrzeżeniem włączeń ustawowych, o których mowa w § 8.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. Ponadto oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być również wysłane tradycyjną drogą pocztową na adres: Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-891 Poznań, z sugerowanym dopiskiem „odstąpienie od umowy”.
 8. EDICON za pośrednictwem korespondencji e-mail niezwłocznie przesyła Zamawiającemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy w opisanym wyżej trybie, umowę uważa się za niezawartą.
 10. EDICON niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz Produktów, zwraca Zamawiającemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Zamawiającego. EDICON może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania Produktów z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez EDICON, EDICON nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Zabronione jest kopiowanie Produktów i przechowywanie ich w zasobach Zamawiającego, po odstąpieniu od umowy i zwrocie płatności.
 13. Zamawiający pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktów tytułem odstąpienia od umowy, tj. koszty opakowania, zabezpieczenia i nadania.
 14. EDICON dokonuje zwrotu płatności na rachunek bankowy, z którego otrzymał zapłatę albo na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 15. Zamawiający ma obowiązek zwrócić przesyłką Produkty do EDICON niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 16. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktu. W takim przypadku EDICON potrąci kwotę zmniejszenia wartości Produktu od zwrotu płatności, o której mowa w ust. 10 powyżej.

 

Reklamacje
§ 10

 1. W przypadku, gdy Produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz.U.2019, poz. 1145 z późn. zm.) w tym m.in. art. 556 – 576. Reklamacje mogą być składane także w przypadku niedotrzymania z winy EDICON określonego terminu dostarczenia Produktów, jak również niewykonania lub nienależytego wykonania oraz wadliwego rozliczenia zamówienia.
 2. W sytuacji wystąpienia wady Zamawiający może złożyć do EDICON reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
  1. wymiany Produktu na nowy;
  2. naprawy Produktu;
  3. obniżenia opłaty;
  4. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 3. Wybór żądania zależy od Zamawiającego. EDICON może pod pewnymi warunkami zaproponować inne rozwiązanie, ale może się to odbyć z uwzględnieniem następujących okoliczności:
  1. łatwość i szybkość wymiany;
  2. charakter wady – istotna czy nieistotna;
  3. to, czy Produkt był wcześniej reklamowany.
 4. Jeśli Zamawiający żąda wymiany Produktu lub jego naprawy, EDICON może odmówić spełnienia tego żądania w przypadku, gdy opcja wskazana przez Zamawiającego:
  1. jest niemożliwa do zrealizowania przez EDICON
   albo
  2. w porównaniu z alternatywnym z możliwych żądań wymagałaby nadmiernych kosztów.W powyższych przypadkach EDICON może zaproponować inne rozwiązanie. Niezależnie od powyższego, w tej sytuacji Zamawiający może zmienić swój wybór i żądać doprowadzenia Produktu do stanu zgodności z umową w inny sposób, tj. obniżenia opłaty lub odstąpienia od umowy.
 5. Reklamacja powinna mieć formę pisemną. Należy opisać zauważoną wadę i określić swoje żądania przewidziane w ramach rękojmi. Pismo reklamacyjne Zamawiający może wysłać do EDICON listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub na adres e-mail [email protected].
 6. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym zamówienie było wykonane lub miało być wykonane.
 7. EDICON rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia. Jeśli EDICON nie dochowa tego terminu, Zamawiający może wyznaczyć mu czas na spełnienie żądania. W przypadku dalszej bezczynności i upływu wyznaczonego terminu Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia opłaty.
 8. Reklamowane Produkty należy odesłać na adres Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., ul. Tadeusza Kościuszki 57, 61-891 Poznań, z sugerowanym dopiskiem „reklamacja”.
 9. Zamawiający w związku ze składaną reklamacją może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy i kosztów dostawy.

 

Dane osobowe
§ 11

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji Edicon sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 57, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000578432, NIP: 783-17-28-392, Regon: 361920821, kapitał zakładowy 5 000 zł.
 2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – Rafała Surowego [email protected].
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia indywidualnego konta oraz realizacji sprzedaży usług i produktów CRE Edicon sp. z o.o., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. W trakcie składania zamówienia, Zamawiający podaje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres fizyczny do doręczeń Produktów, adres e-mail, numer telefonu komórkowego. W przypadku przedsiębiorców zakres danych zostaje poszerzony o nazwę firmy, adres firmy oraz NIP. Założenie konta wymaga dodatkowo podania swojej Nazwy użytkownika. Dane te mogą być przetwarzane przez CRE Edicon tylko w celu realizacji zamówienia Zamawiającego, w tym m.in. informowania Zamawiającego o statusie zamówienia albo uzyskania opinii Zamawiającego co do jego satysfakcji ze zrealizowanego zamówienia. Zamawiający może również wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu usług własnych CRE Edicon (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Zamawiający może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
 6. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz nie będą przetwarzane poza Europejską Strefę Gospodarczą.
 7. Administrator może powierzyć dane osobowe Zamawiającego firmom przewozowym w celu prawidłowej realizacji wysyłki lub innym dostawcom usług (przechowywanie danych, prowadzenie strony itp.). W takiej sytuacji przekazanie danych nie uprawnia innych podmiotów do dowolnego ich przetwarzania, a jedynie do korzystania z nich w celach wyraźnie wskazanych przez Administratora.
 8. Zamawiający ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawy, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wycofania zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeśli zamawiający uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych jest nieprawidłowe, ma prawo założenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu internetowego wykorzystywana jest technologia cookies – więcej informacji w zakładce „Polityka prywatności”

 

Obsługa techniczna
§ 12

Wymagania techniczne, niezbędne do realizacji zamówienia EDICON: dostęp do Internetu, wysyłanie i odbieranie wiadomości pocztą elektroniczną – posiadanie konta email.

 

Postanowienia przejściowe i końcowe
§ 13

 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną , o której mowa w Regulaminie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy składane jest w formie elektronicznej (e-mail). Zamawiający składa takie oświadczenie na adres [email protected]. EDICON składa oświadczenie o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego. Realizacja zamówień złożonych do chwili rozwiązania umowy podlega postanowieniom Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 tekst jednolity z późn. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Prawa telekomunikacyjnego oraz Prawa autorskiego.
 3. EDICON ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie www.edicon.pl/regulamin i nie dotyczą zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej. Zamówienia złożone przed zmianą Regulaminu, realizowane są na zasadach obowiązujących w chwili ich złożenia.
 4. Wszelkie spory powstałe na tle realizacji umów i Regulaminu rozstrzygane będą za aprobatą Zamawiającego polubownie. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy EDICON a Zamawiającym działającym jako konsument będzie sąd właściwy dla Zamawiającego. W przypadku sporów pomiędzy EDICON a Zamawiającym mającym status przedsiębiorcy, sądem właściwym będzie sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 marca 2017 roku.

 

 Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Zamówienie

 Załącznik nr 2 do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną – Wzór formularza odstąpienia od umowy

Wishlist 0
Continue Shopping
X