O firmie

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o.
Centrum Rozwoju Edukacji EDICON prowadzi działalność z zakresu kompleksowego wsparcia szkół i placówek oświatowych w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego. Dążymy do tworzenia i wdrażania standardów kształcenia poprzez dbanie o najwyższy poziom merytoryczny, zapewnienie narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz szkolenie kadry dydaktycznej i dyrektorów.
Angażujemy w tym celu zarówno wykwalifikowany zespół CRE EDICON, jak i osoby z zewnątrz: nauczycieli, ekspertów oraz specjalistów z różnych dziedzin: psychologii, pedagogiki, szkoleń, rynku pracy, praktyków-ekspertów branżowych.

Oświata jest obszarem różnorodnych działań dydaktyczno-wychowawczych o szczególnym znaczeniu. Spotykają się tu różne potrzeby i interesy: uczniów/słuchaczy, ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów, instytucji państwowych i samorządowych. Poruszanie się po tym obszarze wymaga rozległej wiedzy, i licznych umiejętności. Świadomi ogromu problemów, wychodzimy im naprzeciw i oferujemy szeroko rozumiane wspomaganie szkół i dyrektorów w wykonywaniu ich zadań, wspomaganie nauczycieli w ich pracy dydaktyczno-wychowawczej, wspomaganie uczniów/słuchaczy w procesie dydaktycznym i w rozwiązywaniu indywidualnych problemów.

W naszej ofercie znajdują się:

  • usługi dotyczące programów nauczania, programów kursów i szkoleń,
  • publikacje materiałów drukowanych i multimedialnych,
  • wsparcie w zakresie wyposażenia pracowni i rozwoju szkolnej bazy sprzętowej,
  • spotkania informacyjno-szkoleniowe,
  • przykłady dobrych praktyk pomocne w procesie doskonalenia,
  • realizację przedsięwzięć rozwijających potencjał oraz interdyscyplinarne zainteresowania uczniów,
  • działania informacyjno-promocyjne,
  • badania i analizy rynkowe,
  • pozyskiwanie partnerów w pracy na rzecz rozwoju szkół i placówek.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz.U. z 2019 roku poz. 136) Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o. jako organizator konferencji, szkoleń warsztatów, kursów i innych form szkoleniowych jest podmiotem, którego obszar działań statutowych obejmuje doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Stawiamy na rozwiązania konkretne i praktyczne.

Opracowanie i wdrożenie systemu zapewnienia jakości usług to dla nas priorytet ze względu na interes naszych klientów oraz bardzo dynamiczne zmiany i wymagania na rynku edukacyjnym.
Wishlist 0
Continue Shopping
X