Badania

Projektowanie rozwiązań oraz realizacja badań i analiz w zakresie edukacji

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON oferuje doradztwo w zakresie projektowania rozwiązań oraz realizację badań i analiz w zakresie edukacji, szkoleń i rynku pracy dla podmiotów instytucjonalnych, sektora pozarządowego oraz biznesu.

Zespół badaczy i specjalistów z różnych dziedzin gwarantuje metodyczne i wszechstronne podejście do zagadnień związanych z analizą rynku usług edukacyjnych, ewaluacją procesów edukacyjnych, badaniami z wykorzystaniem nowoczesnych metod zarówno ilościowych jak i jakościowych.

Misja

Misją Działu Badań i Analiz CRE EDICON jest dostarczenie konkretnych i precyzyjnych rekomendacji mających na celu podnoszenie jakości świadczonych przez partnerów usług oraz formułowaniu efektywnych rozwiązań dla rynku edukacyjnego i rynku szkoleń.

Proces

Proponujemy współpracę i doradztwo zarówno na początku – kiedy celem jest diagnoza sytuacji, uchwycenie całościowego obrazu; w trakcie – gdy dostarczamy wniosków i rekomendacji na podstawie zebranych danych; a także po wdrożeniu zmian, innowacji – kiedy możemy zmierzyć efektywność podjętych działań.

Specjaliści

Poza stałym zespołem CRE EDICON współpracuje w trybie projektowym ze specjalistami z różnych dziedzin nauki i biznesu: edukacji, pedagogiki, psychologii, socjologii, statystyki, szkoleń, HR i rynku pracy; z praktykami-ekspertami branżowymi. Takie podejście pozwala na wszechstronne uchwycenie problematyki naszego klienta oraz zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań.

Badania dla szkół i instytucji szkoleniowych

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON oferuje kompleksowe usługi badawcze dla szkół i instytucji szkoleniowych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Oferta obejmuje projektowanie, realizację oraz analizę wraz z raportem i rekomendacjami.

Podmiotami które mogą korzystać z badań w szkołach są organy prowadzące jak i dyrekcje samych placówek.

Prowadzenie badań i analiz w szkołach i instytucjach szkoleniowych w profesjonalny sposób gwarantuje podniesienie jakości kształcenia, monitorowanie procesów pedagogicznych i organizacyjnych, pozwala na ewaluację.

Dzięki zastosowaniu rekomendacji płynących z badań oferta edukacyjna i szkoleniowa będzie precyzyjniej dostosowana zarówno do zmieniających się oczekiwań klientów jak i odpowiednio skalibrowana z potrzebami rynku pracy – stale monitorowanymi przez specjalistów z CRE Edicon.

Monitoring lokalnego rynku pracy

CRE Edicon oferuję kompleksowa usługę monitorowania lokalnego rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kompetencje.

Usługa kierowana jest do instytucji publicznych – urzędów pracy, jednostek samorządowych, szkół – jak i organizacji pozarządowych czy firm prywatnych oferujących usługi edukacyjne, szkolenia, warsztaty, kursy.

Zespół ekspertów przygotuje dla Państwa diagnozę obecnej sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz prognozę kształtowania się potrzeb pracodawców w latach kolejnych. Charakterystyka lokalnego rynku pracy, struktura kompetencji oraz zdefiniowanie głównych czynników wpływających na sytuację dzięki analizie trendów pozwoli na przygotowanie profesjonalnej polityki dotyczącej kształcenia, edukacji i szkoleń.

Wishlist 0
Continue Shopping
X