Szkolenia

Kompleksowe wsparcie szkół i przedszkoli w zakresie szkoleń kadry pedagogicznej.
Kadra szkoleniowa EDICON

To wybitne grono doświadczonych specjalistów praktyków, z wieloletnim doświadczeniem w pracy w szkole, na stanowiskach kierowniczych w placówkach oświatowych, jednostkach samorządu terytorialnego, kuratoriach, którzy łączą w swej codziennej pracy pasję i wiedzę zapewniając wysoki poziom Naszych szkoleń.

Szkolenia odbywają się u Państwa na miejscu w dogodnym wyznaczonym przez Państwa terminie.

Tworzymy nowe standardy kształcenia

Dbamy o najwyższy poziom merytoryczny

Zapewniamy narzędzia dydaktyczne podczas szkolenia

CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI EDICON prowadzi działalność z zakresu kompleksowego wsparcia szkół i przedszkoli w obszarze organizacji i prowadzenia procesu dydaktycznego. Dążymy do tworzenia i wdrażania standardów kształcenia poprzez dbanie o najwyższy poziom merytoryczny, zapewnienie narzędzi i materiałów dydaktycznych oraz szkolenie rady pedagogicznej i dyrektorów.

Szkolenia Dla Kadry Pedagogicznej  

PROPOZYCJE TEMATÓW SZKOLEŃ:

Rola dyrektora w motywowaniu nauczycieli do pracy Kontrola i ocena pracy nauczyciela
Przywództwo edukacyjne Narzędzia krytycznego myślenia w zrządzeniu
Praca z grupą, czyli codzienność wicedyrektora… Techniki coachingowe w pracy dyrektora
Rola dyrektora w awansie zawodowym nauczyciela Dyrektor wychowawcą dorosłej klasy
Realizacja treści nauczania w oparciu o nową podstawę programową Budowanie koncepcji pracy szkoły / przedszkola
Superwizja w pracy dyrektora szkoły/ przedszkola Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli
Kształtowanie kompetencji kluczowych Niepowodzenia w nauce – problem szkoły czy ucznia?
Awans zawodowy nauczyciela Uczyć aby nauczać – jak zwiększyć skuteczność edukacji szkolonej?
Metoda dramy w praktyce edukacyjnej Kreatywny nauczyciel kreatywny uczeń
Metody motywacji i aktywizacji uczniów Dobre relacje – czyli budowanie dobrej komunikacji z rodzicami
Kreatywność i twórczość w edukacji Identyfikacja mocnych stron ucznia, a odpowiedni dobór metod i technik kształcenia
Program a podstawa programowa Jak uczyć ( się ) bawiąc? – terapeutyczna praca z uczniem wskazującym trudności  w nauce
Rola nauczycieli w ewaluacji wewnętrznej Jak rozwijać mowę oraz pamięć dzieci wykorzystując akronimy i inne proste mnemotechniki?
Techniki efektywnego uczenia się Metoda projektów – jak realizować zadania edukacyjne wykorzystując projekty?
Rozwijanie kompetencji matematycznych – gry zabawy matematyczne Uczeń w Internecie – profilaktyka, zagrożenia, cyberprzemoc
Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich TIK – w praktyce: smartfon na zajęciach, użyteczne strony oraz aplikacje w pracy dydaktycznej
Tańce łamańce ruch zabawa Generatory kart pracy i inne przydatne strony
Szkolenie z kodowania offline ( bez komputera) w edukacji wczesnoszkolnej / przedszkolnej Narzędziownik TIK nowoczesnego nauczyciela
Szkolenie z e-bezpieczeństwa
Uczeń z niepełnosprawnością  w szkole ogólnodostępnej Dostosowanie programów edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych i rozwojowych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej również kształcenia ogólnego Formy i metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Przygotowanie szkoły do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z nowymi zapisami prawa oświatowego Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – zasady tworzenia i wdrażania
Uczeń z dysfunkcjami zdrowotnymi w szkole ogólnodostępnej Planowanie pracy z uczniem zdolnym, projektowanie procesu wsparcia ucznia zdolnego
Konstruowanie  Indywidualnego Programu Edukacyjnego-Terapeutycznego Rola diagnozy w procesie wspierania uczniów
Dostosowanie programów edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Praca z dzieckiem z wadą słuchu
Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej Uczeń „trudny” w szkole
Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej Praca z dzieckiem z zespołem Aspergera
Przygotowanie szkoły do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych zgodnie z nowymi zapisami prawa oświatowego Uczeń z Autyzmem
Uczeń z dysfunkcjami zdrowotnymi w szkole ogólnodostępnej Integracja sensoryczna
Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego
Bajkoterapia – jak zainteresować ucznia literaturą Uczeń współtwórcą spektaklu teatralnego
Drama w edukacji, terapii i wychowaniu Techniki teatralne w praktyce edukacyjnej
Drama – metoda pracy z tekstem literackim Teatr szkolny – jak sobie z tym poradzić
Metoda dramy w praktyce edukacyjnej

W celu uzgodnienia szczegółów szkolenia prosimy o kontakt :

e-mail: [email protected]

tel. +48 504 715 032

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o.

ul. Tadeusza Kościuszki 57

61-891 Poznań

Cennik szkoleń

Ceny szkoleń zamkniętych dostosujemy indywidualnie do Państwa potrzeb.

W ramach szkolenia oferujemy:

  • Realizacja szkolenia na miejscu w placówce
  • Konsultacja z prelegentem w celu ustalenia merytorycznego zakresu szkolenia
  • Materiały szkoleniowe dla uczestników
  • Imienny certyfikat dla uczestników szkolenia
Wishlist 0
Continue Shopping
X