Bezpieczeństwo i higiena pracy (E-book)

Rafał Dudziak

Cena: 47,00 

Poprzednia najniższa cena: 47,00 .

Czy nauka BHP musi być nużąca? Oczywiście, że nie! Zamiast zawiłego wywodu, w tej książce znajdziesz zwięzły przegląd przepisów prawa, potencjalnych zagrożeń w środowisku pracy i zasady tworzenia bezpiecznego stanowiska pracy dla wybranych zawodów.

Format: B5, książka drukowana w oprawie spiralnej
Liczba stron: 156 (rozdziały: 8)
Ilustracje: 57
Tabele: 4
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne w ramach rozdziałów i test kontrolny na końcu książki
SKU: 978-83-952907-4-9 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Książka Rafała Dudziaka pt. Bezpieczeństwo i higiena pracy to kolejna pozycja Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON stworzona z myślą o słuchaczach szkół ponadgimnazjalnych. Autor pokazuje, że wiedza z zakresu BHP może być nie tylko przydatna, ale także, wbrew powszechnej opinii, interesująca. Omówieniu ustaw i rozporządzeń regulujących warunki środowiska pracy oraz zobowiązania pracodawcy i pracownika, towarzyszą bowiem liczne odwołania do konkretnych przypadków, a także ciekawostek, ściśle związanych z potencjalnymi zagrożeniami w miejscu pracy. Autor opiera się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale także na swoim bogatym doświadczeniu praktycznym zdobytym podczas prowadzenia własnej firmy bezpieczniezyc.pl realizującej m.in. szkolenia z zakresu BHP, czy w pracy nad projektami unijnymi powiązanymi z podnoszeniem świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy. To wszystko sprawia, że książka Rafała Dudziaka staje się praktycznym przewodnikiem nie tylko dla przyszłych techników BHP, ale również dla szeregowych pracowników biurowych narażonych na szkodliwe czynniki natury fizycznej, chemicznej czy biologicznej.  Dodatkowym atutem publikacji jest wzbogacenie tematyki poświęconej ergonomii stanowiska pracy o zestaw profilaktycznych ćwiczeń mających zastosowanie w miejscu pracy oraz rozdziały dedykowane konkretnym zawodom takim, jak asystentka i higienistka stomatologiczna, technik masażysta, technik usług kosmetycznych i technik informatyk.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autor jest absolwentem psychologii pracy oraz Menedżerem BHP; posiada bogate doświadczenie zawodowe w organizowaniu i przeprowadzaniu kursów BHP;
 • poszczególne zagadnienia omawiane poprzez odwołanie do konkretnych przypadków,
 • dodatkowy rozdział omawiający zasady bhp na wybranych stanowiskach (technik masażysta, technik usług kosmetycznych, technik informatyk, asystentka i higienistka stomatologiczna), uwzględniający potencjalne zagrożenia, listę kontrolną danego stanowiska pracy, podstawę prawną;
 • propozycja ćwiczeń profilaktycznych do wykonania w miejscu pracy (wzbogacona o ilustracje);
 • kolorowe zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia,
 • bogata bibliografia wskazująca na źródła,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • test kontrolny (z kluczem odpowiedzi) na końcu książki,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy;
 • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
 • ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.

7              01. Wiadomości podstawowe w dziedzinie bhp

7                   Kiedy zaczęto dbać  o zdrowie  i bezpieczeństwo pracowników?

18                 Kontrola i nadzór nad  przestrzeganiem przepisów prawa związanego z BHP

21                Wypadki w miejscu pracy  oraz  w drodze do pracy  i z pracy

26                Choroba zawodowa: występowanie, obowiązki  pracodawcy

28                Szkolenia w dziedzinie bhp

35           02. Profilaktyczna ochrona zdrowia

35                Zasady profilaktycznej ochrony zdrowia

37                Profilaktyczne badania pracownicze

40                Ocena ryzyka  zawodowego

45           03. Zagrożenia w środowisku pracy

45                Szkodliwe czynniki fizyczne

57                Szkodliwe czynniki chemiczne

59                 Szkodliwe czynniki biologiczne

62                Zagrożenia  fizyczne,  psychiczne

65           04. Ergonomia w środowisku pracy

67                Zagrożenia  zdrowia

68                Profilaktyczne ćwiczenia gimnastyczne

75           05. Zasady kształtowania bezpiecznych warunków pracy

75                 Pomieszczenia pracy  – wymogi  podstawowe

78                 Podstawowe pojęcia i przepisy z zakresu prawa budowlanego

81                Instrukcja bezpieczeństwa i higieny  pracy

82                Obowiązki pracodawcy związane z wykorzystywaniem substancji niebezpiecznych

85                Zasady prawidłowego magazynowania i przenoszenia przedmiotów

86                 Kształtowanie prawidłowych zasad przenoszenia przedmiotów

87                 Narzędzia stosowane w pracy

88                 Stanowiska z monitorem ekranowym – zasady postępowania

93                 Odzież robocza oraz ochrona indywidualna na stanowisku pracy

97            06. Zasady ochrony przeciwpożarowej

100               Gaśnice, hydranty

102               Zgłaszanie  wydarzeń pożarowych

106               Rodzaje gaśnic

113          07. Podstawy ochrony środowiska

113               Jak można chronić  środowisko naturalne?

116               Instytucje państwowe zajmujące się ochroną środowiska

121               TEST KONTROLNY

125          08. Bezpieczeństwo pracy na wybranych stanowiskach

125               Bezpieczeństwo pracy  na stanowisku asystentki i higienistki stomatologicznej

133               Bezpieczeństwo pracy  na stanowisku informatyka

140               Bezpieczeństwo pracy  na stanowisku masażysty

148               Bezpieczeństwo pracy  na stanowisku kosmetyczki

Wishlist 0
Continue Shopping
X