Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze (E-book)

Agnieszka Rychlik, Iwona Pawluczuk

Cena: 78,00 

Poprzednia najniższa cena: 78,00 .

Zależy Ci na gruntownym przygotowaniu do egzaminu zawodowego dla opiekuna medycznego? Z tą książką jest to możliwe! Atutem publikacji są szczegółowe opisy zabiegów, profesjonalne zdjęcia, a także załączniki z przykładową dokumentacją medyczną.

Format: B5, książka drukowana w oprawie szyto-klejonej
Liczba stron: 355 (rozdziały: 3)
Ilustracje: 107
Tabele: 4
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne na końcu rozdziałów, załączniki ze wzorami dokumentacji medycznej i scenariuszami zajęć aktywizujących
SKU: 978-83-952907-8-7 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze Agnieszki Rychlik i Iwony Pawluczuk to kolejna książka Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON napisana z myślą o słuchaczach szkół policealnych, tym razem dla kierunku Opiekun medyczny. Autorki, mogące poszczycić się wiedzą i praktyką z zakresu pielęgniarstwa i nauczania, postawiły sobie za cel stworzenie publikacji pomocnej w przygotowaniu do egzaminu zawodowego z kwalifikacji Z.4.

Nawiązując ściśle do wymagań ujętych w podstawie programowej, omówiły zagadnienia dotyczące oceny stanu pacjenta, rozpoznawania i zaspokajania jego potrzeb. Poszczególne zabiegi zostały opisane w uporządkowanej formie według schematu uwzględniającego cele, materiały, środki, zasady i algorytm zabiegu. Autorki zadbały przy tym, aby zawrzeć informacje dotyczące odmiennych, choć równoprawnych metod działania. Uzupełnienie tekstu stanowią profesjonalne zdjęcia wykonane w pracowni opiekuna medycznego, ilustrujące wybrane etapy zabiegów. Niewątpliwym atutem książki są wyróżnione graficznie wskazówki dotyczące konkretnych sytuacji egzaminacyjnych i sugestie dla nauczycieli. Publikacja została wzbogacona także o załączniki z przykładową dokumentacją medyczną oraz o scenariusze konkretnych zajęć sprzyjających aktywizacji podopiecznych.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

 • autorki są pielęgniarkami z bogatym doświadczeniem zawodowym, instruktorkami praktycznej nauki zawodu,
 • profesjonalne zdjęcia wykonane w pracowni opiekuna medycznego specjalnie na potrzeby publikacji,
 • bibliografia wskazująca na źródła,
 • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
 • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
 • dodatkowe, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego,
 • książka to udana próba stworzenia kompendium wiedzy czerpanej dotąd z różnych źródeł –zawiera informacje na temat różnych, równoprawnych metod postępowania,
 • wszystkie zabiegi przedstawione zostały wg jednorodnego schematu obejmującego cele, materiały, środki, zasady i kolejność wykonywania działań zabiegu zgodnie z wymogami egzaminu zawodowego dla opiekuna medycznego,
 • dodatkowy rozdział dotyczący aktywizacji pacjentów, obejmujący aktywizację fizyczną, psychiczną i społeczną,
 • opis konkretnych przypadków jako praktyczne ćwiczenie planowania i realizowania działań opiekuńczych,
 • załączniki do książki z przykładową dokumentacją medyczną, scenariuszami zajęć aktywizujących pacjentów.

11 Planowanie, organizowanie i realizowanie działań opiekuńczych

 

11 Ocena stanu biopsychospołecznego pacjenta

 

11 Metody gromadzenia danych

 

13 Pomiar temperatury ciała

19 Pomiar tętna

22 Pomiar ciśnienia tętniczego

27 Pomiar oddechu

29 Pomiar wzrostu

30 Pomiar masy ciała

 

32 Wykreślanie temperatury i tętna na karcie gorączkowej

32 Ocena stanu biologicznego

32 Ocena stanu psychicznego

35 Ocena stanu społecznego

 

35 Ogólne zasady wykonywania zabiegów

 

35 Zasady ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy

37 Zasady sanitarno-epidemiologiczne

42 Zasady etyki zawodowej

 

43 Etapy wykonania zabiegu

 

43 Czynności wstępne – przygotowawcze

 

43 Przygotowanie się opiekuna medycznego

43 Wykonanie higienicznego mycia i dezynfekcji rąk techniką Ayliffe’a

48 Przygotowanie sprzętu, otoczenia

48 Przygotowanie pacjenta i jego otoczenia

 

48 Czynności właściwe – wykonanie zabiegu zgodnie z algorytmem

49 Czynności końcowe – porządkowe

 

50 Udokumentowanie i ocena podjętych działań

 

51 Pytania kontrolne

 

53 Sposoby zaspokajania potrzeb pacjenta

 

53 Zaspokajanie potrzeby czystości

 

53 Higiena otoczenia chorego

 

54 Ścielenie łóżka pustego

62 Ścielenie łóżka z chorym

68 Zmiana bielizny osobistej

73 Zmiana bielizny pościelowej

86 Przygotowanie łóżka na przyjęcie chorego

88 Mycie i dezynfekcja stolików i łóżek

 

89 Higiena ciała chorego

 

89 Mycie chorego niesamodzielnego w łóżku – toaleta całego ciała

105 Kąpiel chorego w wannie

107 Kąpiel chorego pod prysznicem

107 Kąpiel pacjenta na łóżku kąpielowym

108 Kąpiel lecznicza

110 Mycie głowy choremu leżącemu

112 Mycie głowy przy użyciu miski pneumatycznej

116 Mycie głowy w pozycji wysokiej przy użyciu stolika „przyjaciel”

117 Założenie czepca przeciw wszawicy

122 Golenie zarostu twarzy chorego niesamodzielnego

125 Toaleta jamy ustnej

126 Toaleta u osoby z pełną lub częściową wydolnością samoobsługową

128 Toaleta jamy ustnej u ciężko chorego

131 Toaleta jamy ustnej u chorego nieprzytomnego

 

132 Zaspokajanie potrzeby odżywiania

 

132 Karmienie i pojenie doustne chorego niesamodzielnego

134 Karmienie chorego przez zgłębnik

 

139 Zaspokajanie potrzeby wydalania

 

139 Podawanie basenu i kaczki

146 Zmiana pieluchomajtek i wkładek urologicznych

152 Zmiana wkładek urologicznych i wkładek anatomicznych

153 Opróżnianie i zmiana worka na mocz

154 Opróżnianie worka na mocz

156 Wymiana worka na mocz

 

160 Cewniki i worki stomijne

 

160 Pielęgnacja cewnika Foleya

161 Wymiana cewnika zewnętrznego (uridomu)

164 Wymiana worka stomijnego

171 Opróżnianie worka stomijnego

 

172 Dobowa zbiórka moczu i bilans płynów

 

172 Dobowa zbiórka moczu

173 Bilans płynów

 

174 Zaspokajanie potrzeby ruchu i wypoczynku

 

174 Sposoby ułożenia chorego w zależności od stanu zdrowia

177 Układanie chorego w łóżku z zastosowaniem udogodnień

 

177 Rodzaje udogodnień

177 Najczęściej używane udogodnienia

 

180 Pozycje leżące

 

180 Pozycja leżąca na wznak – funkcjonalna (neutralna, płaska)

184 Pozycja leżąca na wznak z uniesionym tułowiem pod kątem 30°

 

185 Pozycje siedzące

 

186 Pozycja siedząca wysoka, tzw. Fowlera

189 Pozycja półsiedząca semi-Fowlera

189 Ułożenie chorego w pozycji siedzącej z pochyleniem

191 Pozycja wysoka z opuszczonymi kończynami dolnymi

 

192 Pozycje na boku

 

192 Ułożenie na boku zdrowym

195 Ułożenie na boku chorym

198 Ułożenie chorego w pozycji bocznej ustalonej (bezpiecznej)

 

200 Pozycja na brzuchu

203 Pozycje specjalne

 

203 Pozycja Trendelenburga – niskie ułożenie głowy

203 Pozycja anty-Trendelenburga – niskie ułożenie kończyn dolnych

 

204 Sposoby przemieszczania chorego niesamodzielnego w łóżku

 

206 Technika odwracania chorego na boki przez jedną osobę

208 Technika odwracania chorego na boki przez dwie osoby za pomocą podkładu

209 Technika przemieszczania chorego na brzeg łóżka

210 Technika przemieszczania chorego w górę łóżka przez jedną osobę

211 Technika przemieszczania chorego w górę łóżka przez dwie osoby

213 Pionizacja

216 Asekuracja

218 Technika sadzania chorego na wózku inwalidzkim

 

220 Zabezpieczenie chorego przed wypadnięciem z łóżka

220 Wykonywanie ćwiczeń biernych

 

222 Technika wykonywania ćwiczeń biernych

 

225 Zapewnienie choremu warunków do snu i wypoczynku

 

225 Bierna forma wypoczynku

227 Czynna forma wypoczynku

 

228 Zaspokajanie potrzeby oddychania

 

228 Ćwiczenia oddechowe

231 Nacieranie i oklepywanie pleców

 

234 Metody ułatwiające oddychanie

 

234 Tlenoterapia

234 Ułożenie chorego i zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu

 

235 Pytania kontrolne

 

237 Działania opiekuńcze

 

237 Zabiegi przeciwzapalne

 

238 Zabiegi z użyciem zimna

 

239 Okład zimny wysychający

241 Okład chłodzący zmienny – zimno wilgotne

242 Worek z lodem i żele chłodzące

 

243 Zabiegi z użyciem ciepła

 

244 Kompres rozgrzewający wysychający

247 Termofor i żele rozgrzewające – ciepło suche

249 Bańki lekarskie

 

254 Podstawy bandażowania

 

255 Bandażowanie kończyny górnej

 

255 Technika bandażowania dłoni

258 Technika bandażowania przedramienia

259 Technika bandażowania stawu łokciowego

261 Zakładanie chusty trójkątnej na kończynę górną

 

263 Bandażowanie kończyny dolnej

 

263 Technika bandażowania stawu skokowego

265 Technika bandażowania podudzia

266 Technika bandażowania stawu kolanowego

 

268 Bandażowanie głowy

 

268 Technika bandażowania głowy

270 Bandażowanie ucha

 

273 Profilaktyka powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia

 

273 Powikłania ze strony układu krążenia i sposoby zapobiegania

 

274 Zakrzepowe zapalenie żył

 

278 Powikłania ze strony układu oddechowego i sposoby zapobiegania

 

278 Zapalenie płuc

 

280 Powikłania ze strony narządu ruchu i sposoby zapobiegania

 

280 Atrofia mięśni

280 Przykurcze

281 Osteoporoza

 

283 Powikłania ze strony układu nerwowego i sposoby zapobiegania

 

283 Zaburzenia czucia

283 Labilność emocjonalna

285 Depresja

 

286 Powikłania ze strony układu pokarmowego i moczowego i sposoby

zapobiegania

 

286 Wprowadzenie

287 Zaparcia

292 Zakażenia dróg moczowych

294 Nietrzymanie moczu (inkontynencja)

296 Zatrzymanie moczu

298 Częstomocz

 

299 Powikłania ze strony skóry i sposoby zapobiegania

 

299 Odleżyny

306 Odparzenia

 

309 Rozpoznawanie problemów i potrzeb pacjenta na podstawie

studium przypadku

 

310 Opis przypadku

 

312 Planowanie, organizowanie i realizowanie działań opiekuna

medycznego na podstawie opisu przypadku

 

312 Opis przypadku 1

314 Opis przypadku 2

 

316 Aktywizacja pacjenta

 

318 Aktywizacja fizyczna

326 Aktywizacja psychiczna

331 Aktywizacja społeczna

 

332 Udział opiekuna medycznego w farmakoterapii

 

335 Pytania kontrolne

 

337 Załącznik 1 – Wzór karty gorączkowej

338 Załącznik 2 – Wzór skali Barthel

339 Załącznik 3 – Wzór skali Katza (ADL)

340 Załącznik 4 – Wzór arkusza gromadzenia danych o chorym oraz planowania

działań opiekuńczo pielęgnacyjnych dla opiekuna medycznego

342 Załącznik 5 – Gimnastyka poranna

344 Załącznik 6 – Piramida Maslowa

345 Załącznik 7 – Planowanie i realizacja działań opiekuńczych (karta pracy)

346 Załącznik 8 – Trening samoobsługi dla pacjenta (chorego) po udarze mózgu

z porażeniem (niedowładem) połowiczym

348 Załącznik 9 – Zastosowanie technik muzycznych w terapii zajęciowej

352 Załącznik 10 – Bawmy się razem. Scenariusz zajęć aktywizujących dla seniorów

Wishlist 0
Continue Shopping
X