Zarys fizjologii człowieka

Małgorzata Bujnowska

Cena: 129,00 

Poprzednia najniższa cena: 129,00 .

Kontynuacja Zarysu anatomii człowieka. Z tą książką przyswajanie wiedzy z zakresu funkcjonowania poszczególnych układów ludzkiego ciała będzie łatwiejsze. A wszystko to dzięki przystępnym opisom oraz kolorowym schematom i rysunkom.

Format: B5, książka drukowana w oprawie spiralnej
Liczba stron: 298 (rozdziały: 11)
Ilustracje: 49
Tabele: 13
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne na końcu rozdziałów

Na stanie

SKU: 978-83-943650-7-3 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Zarys fizjologii człowieka stanowi logiczną kontynuację Zarysu anatomii człowieka, pierwszej książki Małgorzaty Bujnowskiej opublikowanej przez Wydawnictwo Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Tym samym słuchacze kierunków medycznych szkół policealnych, do których publikacja jest adresowana, zyskują całościowy obraz budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego.

Tak jak w przypadku Zarysu anatomii człowieka, autorka umiejętnie dostosowała zakres omawianych zagadnień i terminologię do potrzeb i oczekiwań potencjalnych czytelników. Znaczącym ułatwieniem w zrozumieniu fizjologii komórki i procesów życiowych zachodzących w poszczególnych układach ciała człowieka są kolorowe schematy i rysunki. W publikacji poruszone zostały między innymi takie zagadnienia jak  transport błonowy, cykl komórkowy, czynności komórki mięśniowej, a także fizjologia układu sercowo-naczyniowego, oddechowego, pokarmowego, nerwowego, rozrodu i receptorów. Pytania kontrolne zamieszczone na końcu każdego rozdziału, a także liczne miejsca na notatki czynią proces przyswajania i utrwalania wiedzy łatwiejszym i sprawniejszym.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

  • autorka jest doktorem nauk medycznych, wykładowcą na uczelni wyższej oraz nauczycielem w szkole policealnej,
  • przystępny język kierowany do słuchaczy szkół policealnych,
  • blisko 50 ilustracji z dokładnym opisami,
  • kilkanaście przejrzystych tabel,
  • bibliografia wskazująca na źródła,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
  • fizjologia poszczególnych układów ludzkiego ciała omówiona w oddzielnych rozdziałach.

13 Fizjologia komórki

 

14 Struktury komórki

 

14 Cytoszkielet

14 Organella komórkowe

 

15 Błona komórkowa

16 Cytoplazma

16 Siateczka śródplazmatyczna

17 Aparat Golgiego

17 Lizosomy

18 Mitochondria

18 Rybosomy

19 Jądro komórkowe

 

20 Transport błonowy

 

20 Dyfuzja prosta

21 Dyfuzja ułatwiona

22 Transport aktywny

 

23 Pompa sodowo-potasowa

 

24 Endocytoza

25 Egzocytoza

 

26 Procesy metaboliczne komórki

 

26 Podstawowe substancje odżywcze

 

26 Białka

27 Lipidy

27 Węglowodany

 

27 Procesy metaboliczne

28 Katabolizm

 

28 Cykl Krebsa oraz łańcuch oddechowy

 

29 Anabolizm

 

30 Cykl komórkowy

 

31 Mitoza

 

31 Profaza

32 Metafaza

32 Anafaza

32 Telofaza

 

32 Mejoza

 

33 I podział mejotyczny

34 II podział mejotyczny

 

35 Interfaza

36 Apoptoza

 

36 Pobudliwość komórki

 

36 Potencjał spoczynkowy

37 Powstanie pobudzenia

38 Repolaryzacja komórki

 

38 Refrakcja bezwzględna

38 Refrakcja względna

 

39 Czynność komórki nerwowej

 

43 Czynność komórki mięśniowej

 

44 Tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana

 

45 Mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego

46 Rodzaje komórek mięśniowych

 

46 Tkanka mięśniowa gładka

47 Skurcz mięśnia gładkiego

 

48 Tkanka mięśnia sercowego

 

48 Pytania kontrolne

 

51 Fizjologia układu sercowo-naczyniowego

 

51 Właściwości fizjologiczne mięśnia sercowego

 

52 Pobudzenie komórek roboczych mięśnia sercowego

 

55 Czynność bioelektryczna serca

 

57 Przebieg impulsów w mięśniu sercowym

 

60 Cykl hemodynamiczny serca

 

63 Fizjologia krążenia krwi

 

63 Układ tętniczy

66 Układ żylny

67 Naczynia włosowate

 

71 Krew (krwinki czerwone i białe, płytki krwi, osocze)

 

72 Osocze

74 Erytrocyty (krwinki czerwone)

 

77 Leukocyty

 

79 Odporność i jej rodzaje

81 Trombocyty

81 Hemostaza

 

83 Krążenie limfatyczne

 

85 Pytania kontrolne

 

89 Fizjologia układu oddechowego

 

89 Wentylacja płuc

 

89 Mechanizm wdechu

90 Mechanizm wydechu

91 Pojemność płuc

 

93 Dyfuzja gazów w pęcherzykach płucnych i w komórkach

 

93 Dyfuzja gazów w pęcherzykach płucnych

96 Dyfuzja gazów w komórkach

 

98 Transport gazów

 

98 Transport tlenu

100 Transport dwutlenku węgla

 

101 Regulacja oddychania

 

102 Regulacja ośrodkowego układu nerwowego

103 Mechanoreceptory płucne

104 Chemiczna regulacja oddychania

 

105 Pytania kontrolne

 

107 Fizjologia układu pokarmowego

 

108 Mechanizmy regulacyjne spożywania pokarmu

 

108 Substancje odżywcze

111 Regulacja przyjmowania pokarmu

 

113 Trawienie i wchłanianie pokarmów

 

114 Trawienie mechaniczne

115 Trawienie chemiczne

 

121 Jama ustna

 

121 Narządy jamy ustnej

124 Połykanie

 

125 Żołądek

 

128 Jelito cienkie

 

128 Trawienie w jelicie cienkim

129 Wchłanianie w jelicie cienkim

130 Czynność motoryczna jelita cienkiego

130 Hormony jelitowe

 

131 Jelito grube

 

132 Motoryka jelita grubego i defekacja

132 Namnażanie drobnoustrojów

 

133 Czynność wątroby i trzustki

 

133 Fizjologia wątroby

134 Fizjologia trzustki

 

135 Pytania kontrolne

 

139 Fizjologia nerek i wydalanie moczu

 

140 Czynność nerek

 

140 Czynność regulacyjna

143 Funkcja wewnątrzwydzielnicza nerek

 

144 Filtracja kłębuszkowa

 

146 Budowa ciałka nerkowego

147 Resorpcja i sekrecja kanalikowa

 

150 Wydalanie moczu

 

150 Właściwości moczu

 

151 Pytania kontrolne

 

155 Fizjologia wydzielania wewnętrznego

 

155 Działanie hormonów, regulacja hormonalna

 

158 Samoregulacja działania hormonów

 

161 Hormony podwzgórza

 

162 Hormony podwzgórza

 

162 Tyreoliberyna

162 Luliberyna

163 Kortykoliberyna

163 Somatoliberyna

163 Prolaktoliberyna

163 Wazopresyna

163 Oksytocyna

 

164 Hormony przysadki mózgowej

 

165 Płat przedni przysadki mózgowej

 

165 Hormony płata przedniego przysadki mózgowej

167 Hormony gonadotropowe

168 Hormony płata tylnego przysadki mózgowej

 

168 Hormony tarczycy i przytarczyc

 

168 Hormony tarczycy

170 Hormony przytarczyc

 

171 Hormony nadnerczy

 

172 Kortykosteron i kortyzol

172 Aldosteron

172 Adrenalina i noradrenalina

 

174 Hormony trzustki

 

174 Insulina

175 Glukagon

175 Somatostatyna

 

176 Hormony płciowe

 

176 Hormony płciowe żeńskie

 

177 Estrogeny

177 Progesteron

178 Relaksyna

 

178 Hormony płciowe męskie

 

178 Testosteron

178 Androstendion

 

179 Pytania kontrolne

 

181 Fizjologia rozrodu

 

181 Spermatogeneza

 

185 Cykl płciowy żeński

 

187 Cykl jajnikowy

187 Fazy zmian błony śluzowej macicy

189 Zmiany hormonalne w czasie cyklu płciowego żeńskiego

 

191 Ciąża i poród

 

191 Błony płodowe

192 Listki zarodkowe

 

193 Faza rozwoju zarodkowego i płodowego

 

193 Pierwszy trymestr

194 Drugi trymestr

195 Trzeci trymestr

 

195 Zmiany fizjologiczne i anatomiczne w czasie trwania ciąży

 

195 Macica

196 Zmiany w układzie oddechowym

196 Zmiany w układzie sercowo-naczyniowym

197 Zmiany w układzie rozrodczym

197 Łożysko

 

199 Poród

 

200 Pytania kontrolne

 

203 Fizjologia układu nerwowego

 

203 Komórki nerwowe i ich rola fizjologiczna

 

204 Podział układu nerwowego

 

206 Czynność rdzenia kręgowego

 

207 Drogi rdzenia kręgowego

 

207 Drogi wstępujące – aferentne (rdzeniowo-mózgowe)

208 Drogi zstępujące – eferentne

209 Drogi własne rdzenia

 

209 Łuk odruchowy

 

210 Podział odruchów

 

211 Czynność mózgowia

 

211 Przodomózgowie

 

212 Kresomózgowie

 

219 Międzymózgowie

220 Śródmózgowie

221 Tyłomózgowie

 

221 Rdzeń przedłużony

221 Móżdżek

223 Układ siatkowaty

 

224 Autonomiczny układ nerwowy

 

225 Neuroprzekaźniki i receptory

 

225 Neuroprzekaźniki (neurotransmitery, neuromediatory)

226 Receptory

 

228 Regulacja autonomicznego układu nerwowego

 

230 Część współczulna

 

232 Część przywspółczulna

 

233 Ośrodki kierujące zachowaniem

 

233 Sen i czuwanie

233 Ośrodki motywacyjne

 

234 Ośrodek głodu i sytości

234 Ośrodek pragnienia

235 Ośrodek agresji i ucieczki

235 Ośrodek rozrodczy

236 Pamięć

237 Ośrodek mowy

238 Ośrodek kary i nagrody

 

239 Pytania kontrolne

 

243 Fizjologia receptorów

 

246 Czucie i percepcja

 

248 Zmysł wzroku

 

249 Refrakcja

249 Akomodacja

250 Pręciki i czopki

 

250 Pręciki

250 Czopki

251 Proces widzenia

 

252 Zmysł słuchu i równowagi

 

252 Słuch

 

255 Zmysł smaku

 

257 Zmysł węchu

 

258 Pytania kontrolne

 

261 Homeostaza

 

262 Płyny ustrojowe

 

263 Najważniejsze płyny ustroju

 

263 Płyn mózgowo-rdzeniowy

264 Krew

264 Ślina

265 Inne płyny układu pokarmowego

266 Mocz

266 Łzy

 

267 Gospodarka wodno-elektrolitowa

 

267 Skład elektrolitowy płynów ustrojowych

 

267 Sód

267 Potas

268 Wapń

269 Magnez

269 Chlor

 

269 Gospodarka wodno-elektrolitowa

 

270 Regulacja gospodarki wodnej i elektrolitowej

270 Procesy regulacyjne wydalania wody

 

272 Termoregulacja

 

273 Ośrodek termoregulacji

 

275 Termogeneza

275 Termoliza

 

276 Pytania kontrolne

 

279 Fizjologia wysiłku fizycznego

 

279 Klasyfikacja wysiłków

281 Wpływ wysiłku fizycznego na poszczególne układy

 

281 Układ nerwowy a wysiłek fizyczny

281 Układ sercowo-naczyniowy

284 Układ oddechowy

285 Układ pokarmowy

285 Układ hormonalny

286 Układ wydalniczy

287 Metabolizm

287 Termoregulacja

 

289 Adaptacja do wysiłku fizycznego

 

290 Zmiany w układzie oddechowym

290 Zmiany w układzie krążenia

291 Zmiany w układzie kostno-stawowym

291 Zmiany w układzie mięśniowym

 

293 Pytania kontrolne

 

296 Bibliografia

297 Spis ilustracji

298 Spis tabel

Wishlist 0
Continue Shopping
X