Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać?

Anna Nowak, Aleksandra Stanek

Cena: 48,00 

Poprzednia najniższa cena: 48,00 .

UWAGA: KSIĄŻKA DOSTĘPNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW. PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA PROSIMY O KONTAKT W CELU POTWIERDZENIA DOSTĘPNOŚCI:
E-MAIL: [email protected]; TEL.: +48 571 216 467
ZACHĘCAMY RÓWNIEŻ DO SKORZYSTANIA Z NINIEJSZEJ PUBLIKACJI W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (E-BOOK)

Zarządzasz grupą pracowników? Relacje interpersonalne są podstawą Twojego życia zawodowego? Ta książka, dzięki praktycznym przykładom, zadaniom i sprawdzonym koncepcjom psychologicznym ułatwi Ci kształtowanie własnych kompetencji personalnych.

Format: B5, książka drukowana w oprawie spiralnej
Liczba stron: 256 (rozdziały: 11)
Ilustracje: 19
Tabele: 8
Dodatkowe informacje: zadania w ramach rozdziałów
SKU: 978-83-943650-6-6 Kategoria: Tagi: ,

Opis

Książka zatytułowana Kompetencje personalne i społeczne. Jak je rozwijać? to kolejna pozycja wydawnicza Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON powstała z myślą o uczniach i słuchaczach szkół ponadgimnazjalnych, oferująca realne wsparcie dla przyszłych absolwentów, niejednokrotnie osób wkraczających dopiero na rynek pracy. Autorki publikacji, Anna Nowak oraz Aleksandra Stanek, absolwentki psychologii, posiadające doświadczenie zarówno w pracy akademickiej, jak i coachingowej, podjęły się zarysowania znaczenia doskonalenia tzw. kompetencji miękkich w życiu zawodowym. W oparciu o koncepcje głównie psychologii społecznej, stworzyły treść wzbogaconą o liczne zadania i przykłady odwołujące się do praktyki zawodowej przedstawicieli konkretnych zawodów takich jak technik usług kosmetycznych czy technik masażysta. Tym samym książka Anny Nowak i Aleksandry Stanek nie zatrzymuje się na poziomie ogólnym, czysto teoretycznym, ale zmierza ku praktycznemu wykorzystaniu wiedzy z zakresu rozwijania kompetencji personalnych i społecznych.

W kolejnych rozdziałach autorki zwracają uwagę czytelnika na takie aspekty życia zawodowego jak budowanie właściwych relacji pracowniczych, przestrzeganie zasad wzajemnego zrozumienia i współpracy w celu tworzenia zgranego zespołu oraz podstawy efektywnej komunikacji. Nie zapominają także o indywidualnym wymiarze rozwijania kompetencji miękkich, który staje się pomocny w lepszym organizowaniu czasu pracy, w rozpoznawaniu i właściwym ukierunkowaniu osobistych emocji czy w kierowaniu zespołem ludzi i dążeniu do kreatywności. Dodatkowym atutem książki są zagadnienia dotyczące rozpoznawania i walki ze stresem oraz z wypaleniem zawodowym.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

  • autorki to absolwentki psychologii, posiadające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji miękkich;
  • studium przypadku odnoszące się do konkretnych przykładów, dedykowane wybranym zawodom np. technik usług kosmetycznych;
  • zadania (wraz z odpowiedziami) w każdym rozdziale,
  • przypisy i bibliografia do każdego rozdziału
  • treść ilustrowana rysunkami i schematami ułatwiającymi przyswajanie wiedzy,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy;
  • wybrane treści dedykowane takim kierunkom jak: opiekun medyczny, technik masażysta, asystentka stomatologiczna, higienistka stomatologiczna, technik dentystyczny i technik usług kosmetycznych, technik informatyk; wyróżnione w tekście;
  • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
  • ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.

9          Od autorek

17         1. Etyka w pracy zawodowej (Anna Nowak)

17                Czym jest etyka?

18                Etyka w pracy

21               Etyka zawodowa ‒ wypowiedzi przedstawicieli zawodów

24               Studium przypadku

33               Podsumowanie

34               Rekomendowana literatura

34               Odpowiedzi do zadań

35           2. Jak planować pracę (Anna Nowak)

37               Opis stanowiska pracy narzędziem organizacji pracy

39              Pamięć i metody organizacji czasu pracy

40               Metody organizacji czasu w odpowiedzi na ulotność pamięci

41                Lista zadań TO DO, czyli  do zrobienia

43                Karteczki przypominające

43                Nowe technologie w służbie organizacji czasu

43                Kalendarz indywidualny i wspólny

44                Metoda Eisenhowera

51               Podsumowanie

52               Rekomendowana literatura

53           3. Dlaczego warto się rozwijać (Anna Nowak)

53               W jaki sposób można się rozwijać i dlaczego warto

54                Zabawa, nauka i praca

55                Kotwice kariery

57                Kompetencje i ich rozwój

60                Motywacja do rozwoju i zmiany

64               Jak się uczyć i stawać kompetentnym specjalistą

65                Wolontariat jako metoda  rozwoju kompetencji

67               Uczymy się całe życie

67               Czy  praca może uskrzydlać

77               Podsumowanie

78               Rekomendowana literatura

79            4. Jak radzić sobie ze stresem (Aleksandra Stanek)

79               Czym jest stres

81                Stres jako bodziec

82                Stres jako relacja. Poznawcza definicja stresu

83                Mechanizm stresu, biologia stresu

89                Fazy stresu

90               Objawy stresu

92               Stresory

94              Sposoby zwalczania stresu

96               Sposoby radzenia sobie ze stresem

98               Przykładowe ćwiczenia relaksacyjne

99               Podsumowanie

100             Rekomendowana literatura

101             Odpowiedzi do zadań

103         5. Profilaktyka wypalenia zawodowego (Aleksandra Stanek)

103             Czym jest wypalenie?

104              Objawy zespołu wypalenia

106             Kto jest narażony na wypalenie

107              Osobowościowe uwarunkowania wypalenia zawodowego

112              Organizacyjne uwarunkowania wypalenia zawodowego

120             Podsumowanie

120             Rekomendowana literatura

121             Odpowiedzi do zadań

124             Czym jest inteligencja emocjonalna?

125             Czym są emocje

126              Rozpoznawanie emocji

129             Rola emocji

130              Rozumienie emocji i radzenie sobie z nimi

130              Wpływ emocji na myślenie, podejmowanie decyzji i działanie

131              Radzenie sobie z trudnymi emocjami

134             Empatia

134             Radzenie sobie z trudnymi emocjami klientów

137             Porwanie emocjonalne

138            Kiedy jesteś szefem

139             Zarządzaj sobą

143             Podsumowanie

143             Rekomendowana literatura

144             Odpowiedzi do zadań

145         7. Jesteśmy jedną drużyną. Budowanie zespołu

(Aleksandra Stanek)

146            Grupa a zespół – definicje

146              Grupa

147              Zespół

148             Kiedy grupa staje się zespołem – elementy procesu grupowego

149             Etapy (fazy) rozwoju grupy

150              FAZA 1 – formowanie

150              FAZA 2 – docieranie

150              FAZA 3 – normowanie

151              FAZA 4 – współdziałanie

152             Normy grupowe

153             Struktura grupy

153              Role grupowe

156             Jak budować zespół. Warunki zaistnienia procesu grupowego

157              Rola kierownika w budowaniu zespołu

160             Podsumowanie

160             Rekomendowana literatura

161             Odpowiedzi do zadań

163      8. Ja w roli kierownika (Anna Nowak)

164             Cechy skutecznego lidera

166              Motywacja lidera

167              Przywódca z wizją

168              Style kierowania

168              Rozwój umiejętności przywódczych

169             Krótki kurs przywództwa

177              Podsumowanie

178              Rekomendowana literatura

178             Odpowiedzi do zadań

181         9. Jak rozmawiać (Aleksandra Stanek)

182             Czym jest komunikacja?

186             Kanały komunikacji

186              Komunikacja werbalna

187              Komunikacja niewerbalna

189             Przestrzeń w komunikacji

191            Komunikacja w sytuacjach trudnych. Podstawowe narzędzia komunikacyjne

193              Parafraza

193              Pytania

194              Klaryfikacja

194              Odzwierciedlenie

194              Komunikat Ja

195              Informacja zwrotna (ang. feedback)

195             Asertywność

196              Techniki i narzędzia asertywnej komunikacji

197             Stawianie granic

198             Radzenie sobie z krytyką

203             Podsumowanie

203             Rekomendowana literatura

204             Odpowiedzi do zadań

207         10. Współpraca z klientami (Anna Nowak)

208            Profesjonalna obsługa

209              Nawiązanie kontaktu. Autoprezentacja

212              Rozpoznanie potrzeb klientów

214             Prezentacja oferty

214              Odpowiedź na pytania lub radzenie sobie z zastrzeżeniami

215              Realizacja usługi

216              Zakończenie i podziękowanie

216              Kontakt podtrzymujący współpracę

217             Bariery komunikacyjne w relacjach z klientem

221             Konflikty i negocjacje

226             Podsumowanie

226             Rekomendowana literatura

227             Odpowiedzi do zadań

229         11. Zmiana i kreatywność (Anna Nowak)

230              Postawa

235             Model „wielkiej piątki”

239             Kreatywność

240             Trenowanie kreatywności

242             Dlaczego dziwienie się jest wartościowe

246             Kwestionariusz Moje kotwice kariery

249             Podsumowanie

250             Rekomendowana literatura

251             Odpowiedzi do zadań

252             Spis rysunków

253             Spis tabel

Wishlist 0
Continue Shopping
X