Profilaktyka stomatologiczna

Marta Szymańska-Sowula, Katarzyna Chmiel

Cena: 119,90 

Poprzednia najniższa cena: 119,90 .

Książka dla zainteresowanych higieną i przeciwdziałaniem schorzeniom jamy ustnej. Przyszłe asystentki i higienistki stomatologiczne znajdą tutaj profesjonalne opisy zabiegów, ilustrowane zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji.

Format: B5, książka drukowana w oprawie szyto-klejonej
Liczba stron: 320 (rozdziały: 4)
Ilustracje: 102 (+21 rysunków)
Tabele: 3
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne na końcu rozdziałów
SKU: 978-83-943650-9-7 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Po cieszącej się popularnością i uznaniem słuchaczy szkół policealnych (i nie tylko) książce pt. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, jej autorki podjęły temat profilaktyki stomatologicznej w nowej publikacji Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON. Marta Szymańska-Sowula i Katarzyna Chmiel powróciły do zagadnienia sygnalizowanego w ramach pierwszego wydawnictwa, omawiając szczegółowo aspekty i zabiegi przeciwdziałania schorzeniom jamy ustnej.

Profilaktyka stomatologiczna, podobnie jak poprzednia publikacja autorek, jest dedykowana przede wszystkim słuchaczom kierunku higienistka stomatologiczna, choć może zainteresować również tych, którzy chcą pogłębić wiedzę w tym zakresie.

Zagadnienia poruszone w książce obejmują badanie jamy ustnej, z uwzględnieniem metod oceny aktywności próchnicy czy stanu higieny, a także konkretne zabiegi profilaktyczne takie jak polishing, skaling, kiretaż, lakowanie, lakierowanie czy wybielanie.  Autorki dołożyły starań, aby zawrzeć szczegółowe omówienia każdego zabiegu, koncentrując się nie tylko na jego kolejnych etapach, ale także na wskazaniach, przeciwwskazaniach, narzędziach i materiałach, technikach pracy i zaleceniach pozabiegowych. Zdjęcia wykonane specjalnie na potrzeby książki dokładnie ilustrują prezentowane zagadnienia. Osobne rozdziały publikacji zostały poświęcone na przedstawienie zaleceń dla poszczególnych grup pacjentów np. dzieci, kobiet ciężarnych, palaczy, pacjentów onkologicznych itp. oraz tematu dokumentacji medycznej w gabinecie stomatologicznym.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

  • autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,
  • recenzentki to doktor nauk medycznych, lekarz dentysta i lekarz stomatologii,
  • przystępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,
  • książka ilustrowana profesjonalnymi zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji w gabinecie stomatologicznym,
  • książka zawiera także rysunki, np. diagramów uzębienia w ramach tematu dotyczącego wskaźników próchnicy,
  • bibliografia wskazująca na źródła,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy;
  • dodatkowe, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego,
  • osobny rozdział poświęcony wybranym zabiegom stomatologicznym – opisane wg jednolitego schematu uwzględniającego narzędzia i materiały, wskazania i przeciwwskazania, etapy zabiegu, zalecenia pozabiegowe oraz przykład zapisu w karcie pacjenta.

13 Rozdział 1. Badanie jamy ustnej

 

14 Badanie podstawowe podmiotowe

16 Badanie podstawowe przedmiotowe

 

16 Badanie zewnątrzustne

16 Badanie wewnątrzustne

 

19 Etapy postępowania profilaktyczno-leczniczego

 

23 Metody oceny aktywności próchnicy. Wskaźniki epidemiologiczne

próchnicy

 

23 Frekwencja próchnicy

23 Intensywność próchnicy

 

24 Zębowa intensywność próchnicy

24 Powierzchniowa intensywność próchnicy

 

25 Przyrost próchnicy

 

26 Wskaźniki próchnicy

 

29 Szczyty aktywności próchnicy

 

30 Testy ślinowe

 

33 Ocena stanu higieny. Wskaźniki higieny

 

33 Wskaźnik fuksynowy

38 Wskaźnik nalotu i kamienia OHI (Oral Hygiene Index)

wg Greena i Vermilliona

42 Wskaźnik płytki w przestrzeniach międzyzębowych API

(Approximal Plaque Index) wg Langego

45 Wskaźnik retencji płytki nazębnej PL.I. (Plaque Index)

wg Silnessa i Loe

49 Ocena stanu przyzębia. Wskaźniki periodontologiczne

 

50 Wskaźnik zapalenia dziąseł GI (Gingival Index wg Loe i Sinessa)

53 Wskaźnik indywidualnych potrzeb leczniczych CPITN (Community

Periodontal Index of Treatment Needs)

57 Wskaźnik intensywności chorób przyzębia PI (Periodontal Index)

wg Russella

59 Wskaźnik położenia i utraty przyczepu łącznotkankowego

wg Hugosona i Jordana

59 Wskaźnik furkacji korzeni FI (Furcation Involvement) wg Hampa

60 Wskaźnik ruchomości zębów wg Niemieckiego Towarzystwa

Periodontologicznego

 

60 Pytania kontrolne

 

63 Rozdział 2. Dokumentacja medyczna

 

64 Podział dokumentacji medycznej

 

65 Dokumentacja indywidualna

66 Dokumentacja zbiorcza

 

66 Dokumenty wewnętrzne

67 Dokumentacja poradni stomatologicznej

68 Dostęp do dokumentacji medycznej

69 Przechowywanie dokumentacji medycznej

 

71 Pytania kontrolne

 

73 Rozdział 3. Wybrane zabiegi stomatologiczne

 

73 Polishing

 

74 Narzędzia i materiały potrzebne do wykonania zabiegu

 

74 Szczoteczki i gumki profilaktyczne

 

75 Technika pracy w trakcie polerowania

76 Charakterystyka wybranych narzędzi i materiałów

 

76 Szczoteczki Astrobrush

76 Gumki Pro-Cup

77 Gumki Pasteless Prophy

77 Pasty oczyszczające i polerskie

81 Krążki ścierne

82 Paski ścierne

84 Kamienie Arkansas

85 Kątnice profilaktyczne

86 Piaskarki profilaktyczne

 

87 Skaling zębów – usuwanie złogów nazębnych

 

87 Skaling ręczny

 

87 Wskazania i przeciwwskazania do zabiegu

87 Charakterystyka narzędzi

88 Etapy zabiegu skalingu ręcznego

94 Zalecenia pozabiegowe

94 Przykładowa karta pacjenta

 

94 Skaling ultradźwiękowy naddziąsłowy

 

96 Wskazania do zabiegu

97 Przeciwwskazania do zabiegu

98 Charakterystyka narzędzi

101 Etapy zabiegu skalingu ultradźwiękowego naddziąsłowego

107 Zalecenia pozabiegowe

108 Przykładowa karta pacjenta

 

109 Piaskowanie zębów

 

110 Wskazania do zabiegu

111 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

112 Charakterystyka narzędzi i materiałów

 

112 Piaskarka profilaktyczna

115 Charakterystyka piasków profilaktycznych

 

118 Technika pracy podczas zabiegu piaskowania

 

118 Ergonomia pracy

124 Technika pracy z użyciem piaskarki profilaktycznej

 

132 Etapy zabiegu piaskowania zębów

138 Zalecenia pozabiegowe

139 Przykładowa karta pacjenta

 

140 Kiretaż

 

141 Wskazania do zabiegu

141 Przeciwwskazania do wykonania zabiegu

141 Charakterystyka narzędzi i materiałów

 

141 Kirety

149 Sondy periodontologiczne

150 Zestaw do irygacji kieszonek dziąsłowych

151 Zestaw do wygładzania korzeni

 

152 Technika pracy podczas zabiegu kiretażu

 

152 Ergonomia pracy

153 Technika badania głębokości szczelin/kieszonek dziąsłowych

sondą periodontologiczną

156 Technika pracy kiretami

 

159 Etapy zabiegu kiretażu

162 Zalecenia pozabiegowe

163 Przykładowa karta pacjenta

 

165 Lakowanie

 

165 Wskazania do zabiegu

166 Przeciwwskazania do zabiegu

166 Rodzaje laków

170 Etapy klasycznego zabiegu lakowania przy użyciu materiału typu flow

176 Przykładowa karta pacjenta

176 Etapy zabiegu lakowania przy użyciu materiału glasjonomerowego

w kapsułce

181 Przykładowa karta pacjenta

182 Lakowanie poszerzone (inwazyjne)

182 Lakowanie techniką PRR (ang. preventive resin restoration)

183 Zalecenia dla pacjenta po zabiegu lakowania

 

183 Zalecenia pozabiegowe

183 Zalecenia higieniczne

184 Zalecenia dietetyczne

 

185 Lakierowanie

 

185 Wskazania do zabiegu

186 Przeciwwskazania do zabiegu

186 Preparaty stosowane do lakierowania

187 Etapy zabiegu lakierowania zębów

189 Zalecenia pozabiegowe

190 Przykładowa karta pacjenta

 

191 Inne metody profilaktyki fluorowej ‒ profilaktyka zbiorowa

i indywidualna

 

191 Profilaktyka endogenna

193 Profilaktyka egzogenna (kontaktowa)

 

194 Charakterystyka wybranych metod profesjonalnej zbiorowej profilaktyki

egzogennej (prowadzonej w szkołach i przedszkolach)

195 Charakterystyka wybranych metod profesjonalnej indywidualnej profilaktyki

egzogennej (wykonywanych w gabinecie stomatologicznym)

 

198 Lapisowanie zębów

 

198 Wskazania do zabiegu

198 Przeciwwskazania do zabiegu

199 Charakterystyka materiałów

200 Etapy zabiegu lapisowania

202 Zalecenia pozabiegowe

203 Przykładowa karta pacjenta

 

204 Wybielanie zębów

 

205 Metody wybielania zębów

205 Wskazania do zabiegu

205 Przeciwwskazania do zabiegu

206 Charakterystyka narzędzi i materiałów

 

206 Lampy wybielające

207 Lasery

207 Żele wybielające

212 Preparaty znoszące nadwrażliwość zębów

 

212 Etapy zabiegu wybielania

 

212 I wizyta

213 II wizyta

220 Zalecenia pozabiegowe

221 Przykładowa karta pacjenta

 

222 Domowe wybielanie zębów przy użyciu nakładek

 

222 I wizyta

225 II wizyta

226 IIII wizyta

227 Przykładowa karta pacjenta

 

227 Wewnątrzkomorowe wybielanie zębów martwych

 

227 Zalecenia pozabiegowe

231 Przykładowa karta pacjenta

 

232 Szynowanie zębów

232 Wskazania do zabiegu

233 Przeciwwskazania do zabiegu

233 Charakterystyka materiałów

235 Etapy zabiegu szynowania ligaturą metalową

238 Etapy zabiegu szynowania ligaturą z włókna szklanego

lub poliaramidowego

238 Zalecenia pozabiegowe

239 Przykładowa karta pacjenta

 

240 Korekta wysokości zwarciowo-zgryzowej

 

240 Charakterystyka sprzętu i materiałów

241 Etapy zabiegu

 

242 Wskazówki dotyczące higieny jamy ustnej

 

243 Pasty do zębów

245 Szczoteczki do zębów

245 Metody szczotkowania zębów

 

245 Metody klasyczne

246 Metody wibracyjne

 

248 Pytania kontrolne

 

249 Rozdział 4. Zalecenia dla poszczególnych grup pacjentów

 

249 Przybory do higieny jamy ustnej

 

249 Szczoteczki do zębów

 

250 Szczoteczki jednopęczkowe

251 Szczoteczki międzyzębowe

 

253 Wykałaczki

253 Nitka dentystyczna

256 Stymulator dziąsłowy

257 Irygator wodny

 

258 Skrobaczka do języka

 

259 Pacjenci z zapaleniem dziąseł (Gingivitis)

261 Pacjenci periodontologiczni

265 Pacjenci niepełnosprawni

267 Palacze

269 Dzieci i młodzież

 

269 Okres niemowlęcy

271 Okres żłobkowy i przedszkolny

272 Okres szkolny

 

273 Pacjenci ortodontyczni

 

278 Higiena u pacjenta z ruchomym aparatem ortodontycznym

 

281 Pacjenci protetyczni

 

281 Pacjenci użytkujący korony i mosty protetyczne

282 Stomatopatie protetyczne

282 Zasady użytkowania ruchomych protez zębowych

284 Środki i preparaty mocujące

 

286 Halitoza

 

286 Leczenie

 

288 Kserostomia

290 Pacjenci z erozją

 

291 Postępowanie terapeutyczne

 

294 Kobiety w ciąży

 

296 Leki a ciąża

297 Pasty do zębów

298 Znieczulenie w ciąży

299 Dieta ciężarnej

300 Ptyalizm

300 Kobieta ciężarna na fotelu stomatologicznym

 

303 Pacjenci implantologiczni

 

305 Badanie pacjenta implantologicznego

305 Zabiegi higienizacyjne

 

307 Pacjenci onkologiczni

310 Hipoplazja

312 Fluoroza

314 Pytania kontrolne

 

315 Bibliografia

316 Spis zdjęć

319 Spis rysunków

320 Spis tabel

Wishlist 0
Continue Shopping
X