E-booki

Pierwsza pomoc (E-book)

Adam Bernert

Cena: 44,00 

Poprzednia najniższa cena: 44,00 .

Nie daj się zaskoczyć, bądź gotów na każdą sytuację! Wzbogacona o ćwiczenia i liczne fotografie książka powinna stanowić niezbędnik każdego, kto dba o zdrowie własne i innych, by w razie konieczności podjąć właściwe działania ratownicze.

Format: B5, książka drukowana w oprawie spiralnej
Liczba stron: 170 (rozdziały: 20)
Ilustracje: 56
Tabele: 4
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne w ramach rozdziałów i test kontrolny na końcu książki
SKU: 978-83-952907-2-5 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Pierwsza pomoc Adama Bernerta stanowi treściwe kompendium wiedzy z zakresu przygotowania do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Publikacja stanowi istotną pomoc w procesie kształcenia przyszłych pracowników sektora medycznego z poziomu szkół policealnych, ale także praktyczne źródło wiedzy dla czytelników niezwiązanych bezpośrednio z profesjami medycznymi, którzy kiedyś, być może, staną przed koniecznością udzielenia pierwszej pomocy.

Lektura Pierwszej pomocy pozwala czerpać z bogatego doświadczenia jej autora, który jest nie tylko wykładowcą akademickim oraz nauczycielem w szkole TEB Edukacja, ale przede wszystkim zawodowym ratownikiem medycznym Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach oraz dwukrotnym Wicemistrzem Śląska w Ratownictwie Medycznym. W publikacji omówione zostały ogólne zasady postępowania z osobą poszkodowaną, a także objawy i elementy szczegółowej praktyki przedmedycznej względem konkretnych stanów takich jak: omdlenie, oparzenie, zawał serca, krwotok, zakrztuszenie czy zranienie. Przejrzystą i uporządkowaną formę książki wzbogacają starannie dobrane przez autora ilustracje.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

  • autor jest doświadczonym ratownikiem medycznym, wykładowcą akademickim oraz nauczycielem w szkole policealnej,
  • opis sposobów postępowania w ramach działań ratowniczych w dwóch ujęciach: z perspektywy laika oraz profesjonalnego ratownika medycznego,
  • kolorowe zdjęcia ilustrujące omawiane zagadnienia,
  • bibliografia wskazująca na źródła,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • test kontrolny (z kluczem odpowiedzi) na końcu książki,
  • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
  • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
  • ciekawostki, a także istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego.

9             Podstawowe słownictwo

15           Wiadomości wstępne

15                  Podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy

16                  Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym

16                  Wezwanie pomocy

18                  Bezpieczeństwo własne

20                  Apteczka – skład podstawowy

23           Podstawowe zasady postępowania

23                  Ocena wstępna poszkodowanego przytomnego

24                  Ocena wstępna poszkodowanego nieprzytomnego

31           Pozycja bezpieczna (pozycja boczna ustalona)

33           Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO)

34                  Łańcuch przeżycia

35                  Algorytm BLS u osoby dorosłej

40                  Algorytm BLS u dziecka

41                  Algorytm BLS u niemowlaka

44                  Algorytm BLS u noworodka

49           Automatyczny defibrylator zewnętrzny (AED)

51                  Instrukcja użycia AED

56                  Zasady bezpieczeństwa przy stosowaniu AED

59           Wstrząs

59                  Wstrząs hipowolemiczny

61                  Wstrząs anafilaktyczny

62                  Sepsa i wstrząs septyczny

64                  Wstrząs kardiogenny (sercowo-pochodny)

65                  Wstrząs bólowy i urazowy

65                  Wstrząs rdzeniowy

69           Zawał serca

73           Udar mózgu

73                  Podział udarów ze względu na patomechanizm

74                   Skala CPSS

77           Udar cieplny

81           Cukrzyca

81                  Typy cukrzycy

82                  Hipoglikemia

85                  Hiperglikemia

86                  Kwasica ketonowa

89           Omdlenie

93           Krwotok

93                  Podział krwotoków

94                  Krwawienie z nosa

97           Drgawki

101         Zakrztuszenie

101                Objawy zakrztuszenia częściowego

103                Objawy zakrztuszenia całkowitego

105                Zakrztuszenie u dzieci

107                Zakrztuszenie u niemowlaka

111         Zatrucie

111                Drogi przedostania się trucizny do organizmu

114                Postępowanie w zatruciach gazami duszącymi i drażniącymi

115                Zatrucie dwutlenkiem węgla

116                Zatrucie lekami

117                Zatrucie alkoholami

118                Zatrucia grzybami

121         Oparzenie

121                Stopnie oparzeń

124                Reguła dłoni

124                Reguła dziewiątek Wallace’a

125                Reguła piątek

125                Kliniczne stopnie oparzeń

127                Oparzenie chemiczne

128                Oparzenie elektryczne

131         Hipotermia i odmrożenie

131                Hipotermia u dzieci

132                Stopnie hipotermii

132                Hipotermia u ludzi starszych

133                Odmrożenie

134                Stopnie odmrożenia

137         Rany

138                Rana rąbana

139                Rana miażdżona

140                Rana tłuczona

141                Rana kłuta

142                Rana cięta

142                Rana płatowa

143                Rana szarpana

144                Rana kąsana, gryziona (zatruta)

145                Rana postrzałowa

147                Rana z ciałem obcym

149                Rana wytrzewieniowa jelit

151         Złamanie, skręcenie, zwichnięcie, urazy

151                Złamanie i podział złamań

152                Skręcenie

153                Zwichnięcie

154                Zasada unieruchamiania

154                Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna górna

157                Ustawienie czynnościowe kończyn do unieruchomienia – kończyna dolna

158                Urazy wybranych części ciała

166                TEST KONTROLNY

Wishlist 0
Continue Shopping
X