E-booki

TEST

Anna Samborska, Stanisław Sowula

Cena: 0,01 

Poprzednia najniższa cena: 0,01 .

Masz pomysł na własną firmę? Chciałbyś zdobyć podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorczości i prawa pracy? Książka, posługując się praktycznymi przykładami i odniesieniami do konkretnych ustaw i przepisów, doskonale odpowie na Twoje potrzeby.

Format: B5, książka drukowana w oprawie spiralnej
Liczba stron: 300 (rozdziały: 12)
Ilustracje: 20
Tabele: 9
Dodatkowe informacje: zadania, pytania kontrolne i test kontrolny w ramach rozdziałów
Kategoria: Tagi: ,

03           Spis treści

09           Wstęp

11         1. Wprowadzenie

11               Pojęcie przedsiębiorcy i przedsiębiorczości

14               Ekonomia

18               Pomysł na biznes

21                Biznesplan

25               Pytania kontrolne

25               Test kontrolny

27        2. System prawny

27               Czym jest prawo?

29               Podstawowe pojęcia

33               Budowa aktu normatywnego

36               Źródła prawa

41               Prawo wspólnotowe oraz umowy międzynarodowe

43                Umowy międzynarodowe

45               Rodzaje aktów prawnych krajowych

45                Akty prawa powszechnie obowiązującego

46                Akty prawa wewnętrznego

46                Akty prawa miejscowego

47               Sądy i trybunały

52               Pytania kontrolne

53               Test kontrolny

55           3. Rejestracja działalności gospodarczej

55               Wprowadzenie

56              Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

62               Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)  i Urząd Skarbowy

62                Zakład Ubezpieczeń Społecznych

64                Urząd Skarbowy i wybór formy opodatkowania

75               Reglamentacja działalności gospodarczej

81               Konto firmowe

82               Test kontrolny

85             4. Spółki osobowe i kapitałowe

85              Wprowadzenie

86                Zdolność i osobowość prawna

88                Charakterystyka spółek

89               Dlaczego spółka?

92               Rejestracja spółki

93               Od czego powinniśmy zacząć przygotowania do zarejestrowania spółki?

95               Koszty rejestracji spółki

96               Firma a przedsiębiorstwo

97               Odpowiedzialność za zobowiązania spółki

99                Odpowiedzialność w spółkach osobowych

102              Odpowiedzialność w spółkach kapitałowych

103             Opodatkowanie spółki i wspólników

104             Organizacja spółek

105              Organizacja spółek osobowych

106              Organizacja i organy spółek kapitałowych

111              Organizacja spółki cywilnej

113             Test kontrolny

115          5. Pracownik i pracodawca

115             Istota prawa pracy

116             Stosunek pracy

116              Stosunek pracy: podstawowe pojęcia

119             Źródła prawa pracy

120             Przepisy ogólne

122             Rodzaje umów o pracę

124             Zakończenie stosunku pracy

129             Treść umowy o pracę

131              Telepraca

133             Obowiązki pracodawcy i pracownika

133              Obowiązki pracodawcy

136              Obowiązki pracownika

136             Regulamin pracy

138             Odpowiedzialność porządkowa pracownika

140              Procedura nakładania kar

141             Czas pracy i systemy czasu pracy

144             Okresy odpoczynku

145             Urlopy

146              Zmiana pracodawcy a urlop

147              Plan urlopów

147              Urlop na żądanie

148              Urlop bezpłatny

148             Pracownik w roli  rodzica

150              Urlop macierzyński

151             Bezpieczeństwo i higiena pracy

153             Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia

154             Umowy cywilnoprawne

156             Pytania kontrolne

157             Test kontrolny

161         6. Podatki

161             Czym jest podatek i po co  go płacimy?

165             Podstawowe pojęcia prawa podatkowego

166             Systematyka podatków

167              Podatki i opłaty lokalne

170              Podatki dochodowe

173              Podatki pośrednie

176             Wpływy budżetowe

177              Pytania kontrolne

178              Test kontrolny

181      7. Finanse

181             Pieniądze na start

182              Dotacje unijne

184              Wsparcie z Urzędu Pracy

185              Pieniądze na innowacyjne pomysły

185             Anioł biznesu

186              Konkursy dla przyszłych przedsiębiorców

186              Crowdfunding – finansowanie społecznościowe

186              Kredyt bankowy

187             Kredyty, pożyczki, leasing

187              Kredyt

188             Pożyczka

189              Leasing

193             Kasa fiskalna

196             Aktywa, pasywa

196              Aktywa

201              Pasywa

204             Pytania kontrolne

205             Test kontrolny

207         8. Marketing

207             Pojęcie marketingu

210             Teoria marketingu mix

211              Produkt

214             Cena

219             Dystrybucja

220              Promocja

221             Reklama

222              Reklama zewnętrzna

223              Internet, media społecznościowe, e-mailing

224              Ulotki

226             Strategie marketingowe

226              Klasyfikacja strategii

229             Test kontrolny

231         9. Prawo autorskie i patentowe

231             Prawo autorskie

233              Treść praw autorskich

235             Prawo patentowe

239         10. Ochrona danych osobowych

239             Czym są dane osobowe i czemu istnieje obowiązek ich ochrony?

243             Instytucje stojące na straży ochrony danych osobowych.

245             Kiedy jest dopuszczalne przetwarzanie danych osobowych?

246             Obowiązki przedsiębiorcy (administratora danych)

249             Dokumentacja i warunki techniczne

251             Odpowiedzialność karna

252             Informacje dodatkowe

253             Pytania kontrolne

253             Test kontrolny

255         11. Prawa konsumenta

255             Wprowadzenie

257             Obowiązki przedsiębiorcy

259              Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów standardowych

261              Obowiązki przedsiębiorcy przy zawieraniu umów poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość

263             Odstąpienie od umowy

266             Gwarancja

266             Rękojmia

268            Pytania kontrolne

269             Test kontrolny

271          12. Organizacja biura

271             Wyposażenie biura

274              Dobór wyposażenia do stanowiska pracy

278             Dokumentacja biurowa

284            Sporządzanie korespondencji

284              Zasady redagowania pism urzędowych

285              Części składowe pisma

287             Archiwizacja dokumentacji

288             Pytania kontrolne

289             Test kontrolny

291             Klucz do zadań

296             Spis rysunków

296             Spis tabel

Wishlist 0
Continue Shopping
X