OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. INFORMACJE OGÓLNE

W trosce o zachowanie Państwa prawa do prywatności, jak i spełnienia wymogów przewidzianych przepisami prawa poniżej zamieszczamy informacje na temat sposobu w jaki przekazane przez Państwa dane są gromadzone, wykorzystywane i przetwarzane.

Administratorem danych osobowych jest Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o., ul. Pastelowa 16, 60-198 Poznań, która obsługuje stronę internetową www.edicon.pl

 

2. GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o. przykłada szczególną wagę do ochrony Państwa prywatności i z najwyższą starannością dobiera środki techniczne do zapewnienia ochrony przetwarzanych danych, szczególnie przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym. W związku z tym do Państwa danych  osobowych dostęp mają jedynie upoważnieni pracownicy.

Centrum Rozwoju Edukacji EDICON sp. z o.o. gromadzi informacje dotyczące interakcji ze stroną internetową www.edicon.pl i usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie oraz dane na temat statystyki oglądalności stron. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie serwisu oraz dostosowanie go do potrzeb użytkowników. Więcej: Polityka Prywatności

 

3. W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Dane osobowe przetwarzane będą:

W CELACH

NA PODSTAWIE

PRZEZ OKRES

realizacji usług

zawartej i wykonywanej umowy

7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie zawarcia umowy

Informacje o przyszłych konferencjach i szkoleniach

wyrażonej zgody

7 lat liczonych od dnia 1 stycznia roku następującego po dacie wyrażenia zgody

Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu. 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora, w szczególności dostawcom usług. Odbiorcami danych osobowych mogą zostać również podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa.

Dostawcy Administratora mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Niektórzy spośród dostawców mają siedzibę poza terytorium EOG. W związku z przekazaniem danych Użytkownika poza terytorium EOG, Administrator zadbał, aby dostawcy dawali gwarancje wysokiego stopnia ochrony danych osobowych.

W związku z korzystaniem przez nas z narzędzi Microsoft Office 365, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium EOG, w tym do USA.

Masz prawo żądać od nas przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres email naszego Inspektora Ochrony Danych.

5. PRAWO DO WGLĄDU, MODYFIKACJI, USUWANIA DANYCH ORAZ WNIESIENIA SKARGI

Podmiotowi danych osobowych przysługuje:

  • prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych, narusza przepisy obowiązującego prawa.

Podanie danych osobowych jest wymagane ustawowo lub jest niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją odmowy podania danych lub podanie nieprawidłowych danych będzie brak możliwości realizacji usług. Podanie danych osobowych w celu informowania o przyszłych szkoleniach i konferencjach jest dobrowolne

6. KONTAKT

Jeśli macie Państwo pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: [email protected].

Wishlist 0
Continue Shopping
X