Login

Register

Login

Register

Badanie nauczycieli

Badania

I ogólnopolskie badanie nauczycieli zostało przeprowadzone przez Dział Badań i Analiz CRE Edicon. Badaliśmy nauczycieli przedmiotów zawodowych jak i ogólnych; na poziomie szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Zebrane dane pozwoliły na analizę segmentacyjną nauczycieli, a także na pozycjonowania pracodawców, opis potrzeb szkoleniowych, identyfikację motywacji oraz zmierzenie satysfakcji.

Dodatkowym elementem badania była ocena książek do kształcenia zawodowego wydawanych przez wydawnictwo Edicon. To pierwsze badanie ilościowe prowadzone w takiej skali. Książki były oceniane przez nauczycieli, którzy posługiwali się nimi w toku nauczania. Aspekty o które pytaliśmy to m.in.: dobór zagadnień, poziom merytoryczny, dostosowanie języka do odbiorcy ale także forma graficzna, układ i funkcjonalność.

Wnioski z badań zostały przekazane do pracowników Wydawnictwa i pozwolą na doskonalsze dostosowanie książek do potrzeb odbiorców – nauczycieli a także uczniów i słuchaczy.

Pozostałe aktualności:

Rynek edukacyjny – prace nad raportem

Rynek edukacyjny – prace nad raportem

Dział Badań i Analiz CRE Edicon pracuje obecnie nad podsumowaniem i analizą zebranych danych dotyczących szkolnictwa zawodowego i rynku pracy w Polsce. Analitycy kategoryzują dane i prowadzą prace badawcze nad trendami w wyborze ścieżek kształcenia młodych ludzi, nad...

czytaj dalej
Wishlist 0
Continue Shopping
X