Opiekun medyczny. Nowe umiejętności

Agnieszka Rychlik, Iwona Pawluczuk

Cena: 59,00 

Poprzednia najniższa cena: 59,00 .

Chcesz wiedzieć, jak zmieniła się podstawa programowa dla zawodu opiekun medyczny? O jakie obszary musisz poszerzyć dotychczasową wiedzę i umiejętności? Najnowsza książka Agnieszki Rychlik i Iwony Pawluczuk odpowiada na każde z tych pytań.

Format: Format: B5, książka drukowana w oprawie szyto-klejonej
Liczba stron: 119 (rozdziały: 4)
Ilustracje: 34
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne na końcu rozdziałów, załączniki ze wzorami dokumentacji medycznej i programem edukacyjnym

Brak w magazynie

SKU: 978-83-954880-2-3 Kategorie: , Tagi: ,

Opis

Opiekun medyczny. Nowe umiejętności to kolejna pozycja w ofercie Wydawnictwa EDICON, która powstała z myślą o słuchaczach i absolwentach kierunku opiekun medyczny.  Zmiany w podstawie programowej, i związane z nimi nowe wymagania stawiane adeptom tego zawodu, skłoniły autorki do omówienia zagadnień wykraczających poza ramy wcześniejszej publikacji Czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze. Książka nie tylko poszerza wiedzę odbiorców i umożliwia zdobywanie umiejętności z innych obszarów, ale również zwraca uwagę na obowiązujące regulacje prawne. Opisując czynności z zakresu działań opiekuńczych i zaspokajania potrzeb pacjenta, autorki stawiają wyraźną granicą pomiędzy samodzielnym działaniem opiekuna medycznego a zadaniami, które mogą być realizowane wyłącznie pod nadzorem pielęgniarki lub lekarza. Prosty język, zachowanie schematu opisu algorytmów znanego z Czynności higienicznych, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz zdjęcia wykonane w pracowni opiekuna medycznego to niewątpliwe atuty książki.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

  • autorki są pielęgniarkami z bogatym doświadczeniem zawodowym, instruktorkami praktycznej nauki zawodu,
  • profesjonalne zdjęcia wykonane w pracowni opiekuna medycznego specjalnie na potrzeby publikacji,
  • bibliografia wskazująca na źródła,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • istotne informacje ujęte w ramki i graficznie wyróżnione z tekstu głównego,
  • wszystkie zabiegi przedstawione zostały według jednorodnego schematu obejmującego cele, materiały, środki, zasady i kolejność wykonywania działań zabiegu zgodnie z wymogami egzaminu zawodowego dla opiekuna medycznego,

9 Planowanie, organizowanie i realizowanie działań opiekuńczych        

9 Ocena stanu biopsychospołecznego pacjenta

9 Wykonywanie pomiarów – ocena stanu odżywienia

11 Obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI)

13 Obliczanie wskaźnika obwodu talii do obwodu bioder (WHR)

18 Wykonywanie pomiarów – pomiar poziomu glukozy we krwi (glikemii) za pomocą glukometru

19 Postępowanie z odpadami ostrymi i niebezpiecznymi

20 Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia krwią lub innym materiałem zakaźnym

20 Postępowanie w przypadku zabrudzenia uszkodzonej skóry

20 Postępowanie w przypadku uszkodzenia skóry (np.zakłucia)

21 Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia oczu

21 Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia jamy ustnej

22 Postępowanie w przypadku zanieczyszczenia miejsca i sprzętu

22 Wykonywanie pomiarów – ocena wydalania

25 Prowadzenie dzienniczka mikcji

28 Prowadzenie dzienniczka defekacji

29 Pytania kontrolne

29 Sposoby zaspokajania potrzeb pacjenta        

29 Zaspokajanie potrzeby odżywiania

29 Zaburzenia połykania

30 Karmienie chorego przez przezskórną gastrostomię endoskopową (PEG)

37 Karmienie chorego metodą porcji dietą kuchenną (zmiksowanym pokarmem)

37 Zaspokajanie potrzeby oddychania

37 Higiena i pielęgnacja niepowikłanej tracheostomii

47 Zmiana opatrunku wokół tracheostomii

49 Pytania kontrolne

50 Pomoc choremu w przyjmowaniu leków i ich podawanie pacjentowi niesamodzielnemu         

50 Podstawowe informacje o lekach

50 Definicje

51 Postacie leku

52 Dawki leku

52 Drogi wprowadzania leków

52 Losy leków w organizmie

52 Czas działania leku

53 Czynniki wpływające na działanie leku

53 Interakcje leków

54 Działania niepożądane leków

54 Zasady przechowywania leków

55 Cele podawania leku

56 Zasady podawania leków (z uwzględnieniem kompetencji opiekuna medycznego)

56 Drogi podawania leków

56 Podawanie leku na skórę i błony śluzowe

59 Podawanie leku na skórę

62 Podawanie leku do ucha

65 Podawanie leku do oka (worka spojówkowego)

67 Podawanie leku do nosa

68 Podawanie leku dopochwowo

71 Podawanie leków doodbytniczo

73 Podawanie leku doustnie

74 Podawanie leków podjęzykowo (droga przez błony śluzowe jamy ustnej okolicy podjęzykowej)

74 Podawanie leków około policzkowo (droga przez błony śluzowe jamy ustnej okolicy policzkowej)

77 Podawanie leków przez układ oddechowy

80 Podawanie leków wziewnych za pomocą inhalatora elektrycznego – nebulizacja

82 Podawania leków wziewnych za pomocą inhalatora ciśnieniowego MDI

85 Podawanie leków wziewnych za pomocą inhalatora proszkowego

88 Tlenoterapia za pomocą koncentratora tlenu w ramach domowego leczenia tlenem

89 Pytania kontrolne

89 Promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna  

89 Wyjaśnienie pojęć

89 Zdrowie

90 Wymiary zdrowia

90 Czynniki warunkujące zdrowie

90 Styl życia

90 Choroba

91 Edukacja zdrowotna

91 Zdrowie publiczne

91 Promocja zdrowia

91 Polityka zdrowotna

92 Wychowanie zdrowotne

92 Udział opiekuna medycznego w promocji zdrowia i profilaktyce

92 Cele i treści edukacji zdrowotnej

92 Formy organizacyjne realizacji edukacji zdrowotnej

93 Metody realizacji edukacji zdrowotnej

93 Środki dydaktyczne

94 Zasady prowadzenia edukacji

96 Etapy edukacji zdrowotnej

98 Pytania kontrolne

100 Załącznik 1 – Dzienniczek mikcji

104 Załącznik 2 – Dzienniczek defekacji

116 Załącznik 3 – Program edukacyjny dla pacjentów zagrożonych wystąpieniem stopy cukrzycowej

118 Załącznik 4 – Karta bilansu płynów

119 Bibliografia

119 Spis zdjęć

119 Spis ilustracji

Wishlist 0
Continue Shopping
X