Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym

Marta Szymańska-Sowula, Katarzyna Chmiel

Cena: 119,00 

Poprzednia najniższa cena: 119,00 .

Jeśli wiążesz swoją zawodową przyszłość ze stomatologią, ta książka jest dla Ciebie! Atutem publikacji są przykładowe zadania egzaminacyjne, pomocne w przygotowaniach do egzaminu zawodowego dla higienistek i asystentek stomatologicznych.

Format: B5, książka drukowana w oprawie szyto-klejonej
Liczba stron: 453 (rozdziały: 14)
Ilustracje: 195 (+ 46 schematów)
Tabele: 33
Dodatkowe informacje: pytania kontrolne w ramach rozdziałów
SKU: 978-83-943650-1-1 Kategoria: Tagi: , ,

Opis

Książka zatytułowana Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Centrum Rozwoju Edukacji EDICON, powstała z myślą o słuchaczach kierunków stomatologicznych (asystentka i higienistka stomatologiczna). Jednak rozległa wiedza teoretyczna i praktyczna autorek, umiejętnie i przystępnie wyłożona w tej publikacji, sprawia, że ta pozycja może stać się przydatną pomocą wspierającą kształcenie nie tylko na poziomie szkół policealnych, ale także wyższych.

Zagadnienia omówione w kolejnych rozdziałach dotyczą zarówno zasad organizacji pracy w gabinecie stomatologicznym, przygotowania instrumentarium potrzebnego przy zabiegach z zakresu stomatologii zachowawczej, endodoncji, chirurgii czy protetyki, jak i prowadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej, a także ergonomii i zasad aseptyki. To udane połączenie wybranych kwestii z zakresu profilaktyki i leczenia zębów z praktycznymi wskazówkami na temat prawidłowego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego stanowi efekt współpracy dwóch autorek, z których jedna jest lekarzem stomatologiem, a druga higienistką stomatologiczną. Obie autorki wykładają w Szkole TEB Edukacja w Krakowie. Prezentowane w książce wiadomości zostały uzupełnione o profesjonalne zdjęcia ukazujące niezwykle szczegółowo wyposażenie autentycznego gabinetu stomatologicznego. Niewątpliwym atutem publikacji są także przykładowe zadania egzaminacyjne dla asystentek i higienistek stomatologicznych.

Próbka książki (plik PDF)

 

Mocne strony:

  • autorki to lekarz stomatologii i higienistka stomatologiczna, wykładowczynie w szkole policealnej,
  • recenzentem jest lekarze stomatologii,
  • przystępny język adresowany do słuchaczy szkół policealnych,
  • książka ilustrowana profesjonalnymi zdjęciami wykonanymi specjalnie na potrzeby publikacji w gabinecie stomatologicznym,
  • ponad 40 kolorowych i przejrzystych schematów,
  • bibliografia wskazująca na źródła,
  • pytania kontrolne po każdym rozdziale,
  • miejsca na notatki – pozwalają na zapisanie ważnych informacji, ułatwiają przyswajanie wiedzy,
  • przejrzysta struktura tekstu (tytuły podrozdziałów wysunięte na zewnętrzny margines lub wyróżnione przez różne wielkości i kolory czcionki),
  • ostatni rozdział został zaplanowany jako poradnik egzaminacyjny – zawiera praktyczne uwagi dotyczące zachowania podczas egzaminu, prawidłowego sposobu wykonywania zadań, przykłady zadań praktycznych.

9          01. ABC pracy w gabinecie

9                    Przygotowanie gabinetu oraz stanowiska pracy asystentki i higienistki stomatologicznej

11                  Przygotowanie gabinetu dla pierwszego i kolejnego pacjenta

13                  Przygotowanie pacjenta do zabiegu

14                  Postępowanie w trakcie poszczególnych etapów zabiegu

15                  Uporządkowanie stanowiska pracy po zabiegu i na koniec dnia

19           02. Wyposażenie gabinetu stomatologicznego

20                  Strefa niemedyczna

21                  Strefa medyczna

49           03. Aseptyka i antyseptyka

49                  Podstawowa terminologia

54                  Rodzaje dezynfekcji  w zależności od użytej metody

57                  Rodzaje dezynfekcji w zależności od stopnia niszczenia drobnoustrojów

57                  Preparaty stosowane do dezynfekcji

59                  Podział sprzętu medycznego na strefy ryzyka (klasyfikacja Spauldinga)

60                  Wyposażenie stanowiska do dekontaminacji narzędzi

61                  Postępowanie z narzędziami dużymi i małymi obrotowymi po ich użyciu

69                  Postępowanie z końcówkami stomatologicznymi po ich użyciu

71                  Dezynfekcja systemów ssących

73                  Sterylizacja

82                  Dokumentacja procesu  sterylizacji

84                  Gospodarka odpadami powstałymi w czasie pracy gabinetu stomatologicznego

87                  Postępowanie w przypadku zranienia się podczas pracy

91             04. Ergonomia i zasady pracy

95                  Metody pracy przy pacjencie podczas zabiegów stomatologicznych

107          05. Diagramy zębowe i numeracja uzębienia

125          06. Stomatologia zachowawcza

127                Metody diagnostyki próchnicy

134                Klasyfikacje ubytków próchnicowych

135                Rodzaje próchnicy

139                Leczenie próchnicy

141                Ubytki niepróchnicowego pochodzenia

143                Instrumentarium

155                Procedury zabiegowe w stomatologii zachowawczej

168                Materiały stomatologiczne

197         07. Profilaktyka stomatologiczna

221                Miejsca podlegające higienie w jamie ustnej

233         08. Endodoncja

233                Etiologia – przyczyny chorób miazgi

236                Objawy chorób miazgi

237                Diagnostyka endodontyczna

238                Klasyfikacja kliniczna chorób miazgi

239                Instrumentarium endodontyczne

246                Opracowanie kanałów

246                Metody opracowania kanałów

252                Wypełnianie kanałów korzeniowych

259                Zabiegi (procedury) endodontyczne

269         09. Chirurgia z implantologią

285                Instrumentarium chirurgiczne

294                Sprzęt chirurgiczny

295                Wybrane zabiegi chirurgiczne

306                Implantologia

317          10. Protetyka stomatologiczna

322                Charakterystyka wybranych uzupełnień protetycznych

325                Wybrane instrumentarium protetyczne

346                Wybrane zabiegi protetyczne w stomatologii

366                Zabiegi estetyczne

375         11. Ortodoncja

377                Etiologia wad zgryzu

378                Diagnostyka ortodontyczna

380                Klasyfikacje wad ortodontycznych

387                Instrumentarium ortodontyczne

389                Rodzaje aparatów ortodontycznych

391                Etapy zabiegu związane z przyjęciem pacjenta w celu wykonania aparatu ortodontycznego ruchomego

397                Etapy zabiegu zakładania aparatu tałego

401                Profilaktyka wad zgryzu

405         12. Periodontologia

405                Etiologia periodontopatii

410                Jednostki chorobowe – podział chorób przyzębia

412                Instrumentarium periodontologiczne

415                Zabiegi w periodontologii

429         13. Rentgenodiagnostyka stomatologiczna

430                Uruchomienie pracowni rentgenowskiej – warunki lokalowe

431                Ochrona radiologiczna

434                Metody radiodiagnostyki stomatologicznej

435                Rodzaje zdjęć rentgenowskich

439                Przygotowanie pacjenta do wykonania zdjęcia RTG

443         14. Poradnik egzaminacyjny

443                Ogólne wytyczne do egzaminu zawodowego praktycznego

445                Przystąpienie do wykonania zadania

Wishlist 0
Continue Shopping
X